Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regnum Irae: Debriefing SDG

1. 9. 2008
Hlášení velitele SDG Tigrovi z 30.8.
 
Situační zpráva
Velení SDG Tigrovi obdrželo rozkaz k akci, která měla za cíl zabránit spojení HVO a ARBaH eliminací chorvatského VIP Maroševiče a současně ubránit před silami HVO důležité strategické body nutné k dalšímu postupu na Vizovar.
 
Průběh akce
Oddíl SDG v počtu 18 mužů se shromáždil ve Vizovaru a po krátkém seznámení se všemi veliteli se přesunul v autokoloně do místa vysazení. Přesun a následné bojové rozdílení a identifikace vojáků proběhlo bez problémů. Byla stanovena hesla, způsob spojení (RF 10) a základní taktické postupy.
Jednotka byla pěšky přesunuta do prostoru nasazení, kde byla vybudována základna a vojáci provedli řádné zamaskování a přípravu zbraní.
Koordinátor operace Arkan. Jako polní velitel byl určen Legia.
Do bojové akce nastoupilo 17 mužů rozdělených do dvou družstev:
první družstvo (krycí název PRVNÍ), velení a spojení Ratko
        rozděleno na tým A velení Váša a tým B velení Doom
druhé družstvo (DRUHÝ), velení a spojení Jerry
hlavní stan (krycí název Základna)
 
po operační poradě byla stanoveny tyto úkoly:
1. útok na chorvatské pozice, ovládnutí strategických pozic
2. navázání kontaktu s ARBaH
3. tajná operace
4. eliminace Tita (VIP)
5. udržení strategických bodů v potřebném počtu
 
do akce jednotka nastoupila přesně v 0930 rychlým přesunem do prostoru k.410 kde bylo předpokládané předsunuté postavení HVO. Po navázání vizuálního kontaktu byl proveden rychlý útok na postavení HVO. Útok byl úspěšný a byly obsazeny body 4 a 5 a základna HVO. Ztráty: vlastní asi 8, chorvatské asi 10 a jeden zajatec.
Na dobyté základně jevící známky překotného a panického útěku byly nalezeny důležité dokumenty (OPORD HVO).Tím byl splněn úkol č. 1.
Přibližně v 1000 byl navázán kontakt s muslimskými jednotkami a byl jim předán získaný zpravodajský materiál (OPORD HVO) a způsob spojení s velitelstvím SDG Tigrovi a tím byl splněn bod 2 a zahájena tajná operace v jejímž průběhu se připravenou dezinformační operací podařilo přesvědčit velitele ARBaH o „dvojí“ hře chorvatského velení.
Protože zprvu odmítalo velení muslimů komunikovat a nebylo možné jim předat další materiál bylo rozhodnuto o demonstraci silou a byl proveden velmi rychlý obchvatný manévr a útok na základnu muslimů. Při akci bylo vyřazeno mnoho muslimů a podařilo se vniknout do jejich základny kde jsme zanechali další zpravodajský materiál. Ztráty: vlastní 4, muslimové asi 10. 
 Podstatou zpravodajské akce bylo podvržení falzifikátu – tzv. „Tajného dodatku“ OPORDu HVO ve kterém byl stanoven příkaz vrchního chorvatského velení k likvidaci VIP muslimů a obsazení jejich pozic v příhodné taktické situaci. Podle očekávání byla dezinformační operace úspěšná a muslimské velení ji přijalo jako důvěryhodnou informaci a rozhodlo se přistoupit k jednání. Byl tak splněn bod 3.
Vzhledem k očekávanému jednání zástupce HVO a ARBaH jsme předpokládali, že dojde k zajetí Maroševiče a jeho předání výměnou za územní ústupky.
 V jejich rámci měli muslimové převzít nejméně 3 strategické body. Protože se při útoku na základnu muslimů muselo využít všech sil museli jsme před tímto útokem vyklidit již dobyté pozice, které vzápětí obsadila HVO. Proto byl podniknut druhý útok na tyto pozice. Obrana HVO značně zesílila, ale přesto se povedlo znovu obsadit jeden z důležitých strategických bodů (5), který byl vzápětí předán ARBaH. Ztráty vlastní asi 7, HVO asi 3.
 Kolem asi 1100 bylo oznámeno velením muslimských sil zajetí Maroševiče. Bylo rozhodnuto o dobytí dalších dvou bodů a jejich předání ARBaH. Garda opět zaútočila a po krátkém ale úporném boji opět dobyla bod 4, základnu HVO a bod 3. všechny body byly předány ARBaH.
 Ztráty: vlastní asi 8, HVO asi 6, ARBaH 2, zajatci 2.
 Jednotka byla soustředěna a připravena k přesunu na základnu muslimů, protože jsme očekávali problémy při jeho předávání. Po zrychleném přesunu k základně ARBaH jsme na místě zjistili,že se HVO snaží o její dobytí a osvobození Maroševiče. Velmi rychlým útokem se podařilo zatlačit HVO pryč od základny. Ztráty: vlastní asi 4, nepřítel (HVO) asi 8, muslimové ztratili svého VIP (těžce zraněn),3 zajatí.
Maroševič byl zadržen na útěku příslušníky SDG Tigrovi a odveden na základnu SDG Tigrovi. Tím byl splněn bod 4 operačního plánu.
Po dohodě velitelů Gardy byla přiřazena do operačního plánu ještě ochrana Arkana jako nejdůležitějšího VIP na bojišti. Za tímto účelem byla na základně ponechána silná ochranná skupina (1. družstvo, A tým), která zaujala kruhovou obranu.
Opatření se projevilo téměř okamžitě – zanedlouho byl zjištěn a zlikvidován nepřátelský diverzant (HVO).
Bylo provedeno obsazení strategický pozic (které HVO opustilo zcela bez boje) a Garda se rozmístnila k jejich obraně. Tím jsme začali plnit bod 5 operačního plánu.
 V čase mezi 12 a 14 hod. jsme vyčkávali a sledovali situaci na bojišti. HVO a muslimové proti sobě prováděli bojové akce. Na základě rozhodnutí velení SDG Tigrovi byla navázána komunikace s velením HVO a dohodnuto příměří, které HVO akceptovalo, protože si tak mohlo uvolnit síly k dalšímu boji s muslimy což byl záměr velení SDG Tigrovi, aby byla docílena rovnováha sil na bojišti.
Po 14 hod. velení SDG Tigrovi znovu zhodnotilo situaci, která se pro síly HVO vyvíjela značně kriticky a hrozila likvidace HVO jako bojeschopné síly což by značně přispělo k posílení muslimských sil. Bylo rozhodnuto o opětovném zapojení Gardy do boje.
V rámci úkolu odlehčení silám HVO byl proveden útok na základnu muslimů a obsazen strategický bod 1. Ztráty: vlastní asi 5, ARBaH asi 8.
V asi 1530 byl zpozorován přesun muslimů do oblasti základny a tím k nebezpeční ohrožení VIP Arkana. Jednotka prvního družstva (B tým) provedla rychlý přesun a načasovaným útokem do boku muslimských sil, které zaútočili na základnu byl jejich útok rozvrácen a muslimové se vrátili zpět na výchozí pozice.
Ztráty: vlastní 0, muslimové 2.
Půl hodiny před termínem, kdy bylo dohodnuto ukončení bojových operací zbývalo pro splnění operačního bodu 5 (obsazení nejméně 3 strategických bodů) obsadit ještě jeden bod.
Byla povolána posila ze základny a dohodnut postup – druhé družstvo (posílené o a tým prvního družstva) se pokusí obsadit bod 1, který byl v držení HVO a B tým prvního družstva obsadí bod 3 o kterém se předpokládalo, že je také v držení HVO. Cíl druhého družstva se nepodařilo přes tvrdý boj splnit (o jeho obsazení se pokoušela jednotka ARBaH), první družstvo bez boje dosáhlo bodu č. 3 a zjistilo, že jej HVO ponechalo po celou dobu nebráněný a ani jednotka ARBaH jej neobsadila. Krátce po jeho znovuobsazení Gardou byla bojová činnost všech stran ukončena. Tím byl splněn bod 5 operačního plánu. Ztráty v posledním boji: vlastní asi 6, ARBaH asi 6.
  
Zhodnocení:
Rozkaz hlavního velení o obraně strategických kót nad Vizovarem a eliminaci VIP Maroševiče a zabránění spojení sil HVO a ARBaH byl splněn. Celkové ztráty Gardy činili 41 mužů. Morálka a bojové nasazení všech příslušnků SDG Tigrovi byla a je na velmi vysoké úrovni a jednotka je připravena plnit všechny potřebné úkoly v rámci obrany srbského národa na území Republiky Srbské.
 
 
Podepsán: Milorad Ulemek (Legia)
 
Schválil: Žejlko Ražnatovič (Arkan)
 
V Republice Srbské, Vizovaru dne 31.8.
 

Náhledy fotografií ze složky Regnum Irae

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář