Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operace Závora: Předběžná opatření

25. 7. 2008

TENKRÁT NA BALKÁNĚ: Operace Závora.

Předběžná opatření
Vrátit zpět nejpozději do: pondělí 28.7.2008 kam: edems84@gmail.com

1. ÚVOD PO
1.1. název
RECON II: 24h PROVODOV 2008
Operace Závora
1.2. datum a místo konání
sobota 2.8.2008 (den D) od 0900 – neděle 3.8.2008 (den D+1) do 0900; Provodov, Zlínský
kraj
1.3. organizace jednotek (předpokládané)
- Chorvatská rada obrany (Hrvatsko vijeće obrane - HVO)
KAS Vizovice
TARA
KSK Zlín
- Srbská dobrovolnická garda (Srpska dobrovoljačka garda - SDG)
??? :-)

2. SITUACE
2.1. SDG
V cílovém prostoru je předpokládána nízká aktivita a hlídková činnost oddílů SDG, možnost
výpadů či diverzních akcí. Jednotky SDG jsou tvořeny zkušenými bojovníky, jejich počet je
však omezený, proto se mohou soustředit pouze na akce diverzního charakteru.
2.2. HVO
HVO předsunuje své průzkumnické jednotky přes zemi nikoho směrem k postavením
srbských vojsk jako předvoj hlavního útoku na Dolni Lhotje. Jednotky HVO jsou tvořeny
z části nově rekrutovanými vojáky, úroveň výcviku a výzbroje je tedy různá.
Jednotky HVO očekávají posily v den D+1 v cca 0600, tehdy budou moci být v postaveních
vystřídány.
2.2.1 kdo se účastní operace
HVO organizováno do 1. čety roty D 24. pěšího praporu, bojové rozdělení bude provedeno
na místě.
2.2.2. úkol vyššího velitele (rota D)
- Obsadit a ubránit určené strategické kóty (strongpointy) v cílovém prostoru, udržet mezi
nimi souvislou linii a komunikaci; nenechat proniknout diverzní jednotky nepřítele a
zabezpečit terén až do příchodu posil.
- Zřídit pozorovatelny pro monitorování pohybu v Dolnim Lhotje.
- Nevyhledávat boj
- Další úkoly budou přibývat během akce
2.2.3. zámysl vyššího velitele (rota D)
Přesunout jednotlivé čety na dané pozice, během toho projít s vojáky základní výcvik,
vybudovat stabilní obranu; zabezpečit spojení a postavit hlídky. Pomocí vhodně umístěných
pozorovacích stanovišť, za dodržení světelné a hlukové disciplíny a využití strážních patrol
zajistit čistotu prostoru před postaveními během celé noci, až do příchodu posil.
2.2.4. přičleněné a vyčleněné součásti jednotek
- bude upřesněno na místě

3. ÚKOL
- přesunout všechny týmy na jejich kóty
- zopakování / provedení základního výcviku
- připravit vojáky na vedení bojové činnosti
- vybudovat obranu a pozorovací stanoviště
- navázat a udržet spojení se sousedními jednotkami
- připravit se na plnění úkolů průzkumnického charakteru

4. PROVEDENÍ
4.1.1. koncepce činnosti - popis provedení
Bojové operace budou zahájeny v 20h, do té doby je zakázáno vést jakoukoliv bojovou
činnost, včetně průzkumu a pozorování nepřítele. HVO začíná v den D v 0900 z Provodova,
SDG od 2000 z Dolní Lhoty.
4.1.2. hranice prostoru
Prostor se rozkládá mezi Provodovem a Dolní Lhotou ve Zlínském kraji v okolí vrcholu
Komonec, není ohraničen a pohyb dovnitř a vně z něj v průběhu akce je povolen. Viz. příloha
č.2. Linie HVO bude rozmístěna na JV svahu vrcholu Komonce, přesné souřadnice budou
součástí OPORDu.
4.1.3. respawn pointy (RP) a jiné důležité body
Velitel HVO určí RP nejblíže 100m od nejbližšího stanoviště velitele týmu. Bude označeno
reflexními prvky (vestou, páskou). SDG nemá RP určen, vyřazení bojovníci se vzdálí alespoň
300m od obranné linie HVO (mimo kontakt), kde vyčká bez aktivity na uplynutí času
respawnu.
4.2. instrukce
4.2.1. uniforma a společná výstroj

- stejnokroje dle týmů, obecně uniforma vhodná do lesního porostu (vz95, švýcarská
domobrana, jehličky, woodland, DPM, flecktarn apod.)
- komplet plná polní (každý se vybaví maximální dostupnou výstrojí, bezpodmínečně věci pro
nocování v přírodě)
- dostupné maskovací prostředky (sítě, šály, maskovací plachty, kamuflážní barvy, hejkaly)
- svítilna (čím silnější, tím lepší)
- dalekohled
- AS zbraň a munice (i nefunkční či znehodnocená ostrá – prosíme o zapůjčení cokoliv co je
někde navíc – jako nutná zátěž pro nové rekruty)
- ochranné prostředky (brýle)
- reflexní vesta
- ochranné brýle
- jídlo vlastní – vaření individuálně v terénu
4.2.2. časový rozvrh
- den D 0830 – 0900: sraz na základně
- den D 0900 – D+1 0800: pobyt v terénu
- den D+1 0800 – 0900: debriefing a ukončení na základně
4.2.3. priority nácviku
- maskování
- hlídkování a strážní činnost vč. strážního zabezpečení
- průzkum a diverze
- orientace a navigace
- skrytý pohyb
- budování obrany
- soudržnost jednotek
4.2.4. rozvrh důležitých nástupů
- briefing velitelů týmů proběhne v pátek 1.8.2008 (den D-1) na Provodově, kde se koná
rockový festival Mini Rock Fest – tímto jsou všichni účastníci zváni!
4.2.5. informační požadavky velitele
Pravidla standardní. Pyrotechnika zakázána. Respawn je určen na 30min pro obě strany.
Specifika akce:
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout. Bude dále upřesněno na místě srazu po dohodě s veliteli.

5. ZABEZPEČENÍ
5.1. vybavení
- strava vlastní
5.2. doprava
- vlastní, v případě zajištění vybavení je možno domluvit odvoz
- jízdní řád autobusu v příloze
6. VELENÍ A SPOJENÍ
6.1. posloupnost velení
vrchní velitel: Edems
HVO: Edems
- velitelé týmů: Psycho (KAS), Shenky (TARA), Ondra (KSK Zlín) PŘEDBĚŽNĚ!!
SDG: Arkan :-)
6.2. plán spojení
Organizátor a vrchní velitel HVO: Edems (mobil: 725686471, e-mail: edems84@gmail.com, icq: 179818428)
Během akce spojení pomocí RF-10 (zapůjčeny), možnost vlastních PMR. Organizátor bude
neustále dostupný na mobilu – volat jen v případě nutnosti. Upozornění: Oblast není ideálně
pokryta telefonním signálem.
7. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Jízdní řád autobusu ČSAD na linkách Zlín – Provodov – Luhačovice a zpět
Příloha č. 2: Orientační mapa terénu
Příloha č. 3: Kampaň TENKRÁT NA BALKÁNĚ (kontext)
Příloha č. 4: Kampaň TENKRÁT NA BALKÁNĚ (plakát)
Příloha č. 5: Operace Závora
8. DOTAZY
Dotazy zodpoví osobně Edems na e-mailu nebo mobilu (viz. 6.2 Plán spojení).