Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operace Závora: Bojový rozkaz (OPORD) - HVO

31. 7. 2008

BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)

1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz pro I. četu roty D 24. pěšího praporu
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 2.8.2008 (den D), 0830 – 3.8.2008 (D+1), 0900
1.4. organizace jednotek - výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
1. četa roty D 24. pěšího praporu HVO

2. POČASÍ
2.1.předpověď počasí na dobu plnění úkolu
- oblačno
- bez srážek,
- aktivita Slunce na velmi slabé úrovni. ¨
- Geomagnetické pole převážně klidné.
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: Den D (rozednění 0355, východ 0433,
západ 1943, soumrak 2021), den D+1 (rozednění 0356, východ 0434, západ 1942, soumrak
2019)
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (nov, bez měsíce)
2.4. teploty (denní +28°C, noční +18°C)
2.5. směr a rychlost větru – jižní/jihozápadní, 5m/s

3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
3.1. seznámení s prostorem činnosti
viz. Příloha 1.
Cílový prostor se rozkládá mezi vrcholem Komonjecu (672 m n. m.) a Dolnim Lhotje.
Klíčové prostory jsou v mapě ohraničeny liniemi a identifikovány pomocí písmen A, B, C, D.
Dva z těchto prostorů se rozkládají na hřebeni mezi vrcholem Komonjecu a zříceninou
Segrad, zbylé dva v lesích v blízkosti obce Dolni Lhotje.
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečná a jinak důležitá
místa.
- turistická značka modrá (JZ-SV, spojuje Stari Svjetlov a Komonjec).
- vrchol Komonjecu (672 m n. m.)
- vrchol Baba (635 m n. m.)
- vrchol Kriby (363 m n. m.) – přibližné místo vyhlášení poplachu v mapě zaznačeno
kroužkem
- pramen Sojsinka (pitná voda)
- zřícenina Stari Svjetlov
- zřícenina Segrad
3.3. Závěr topografických informací:
3.3.1. vedení palby a viditelnost (v lese 50-100m)
3.3.2. povrch a vegetace (kulturní smíšený les, louky, pole)
3.3.3. překážky a zátarasy (zříceniny Segrad a Stari Svjetlov – ztížený přístup po strmých
stěnách)
3.3.4. klíčové oblasti – pozorovací stanoviště
3.3.5 komunikace a cesty – lesní nezpevněné komunikace

4. SITUACE
Průzkumné jednotky HVO čistí terén jako přípravu pro útok na Dolni Lhotje, které je
obsazeno srbskými jednotkami. Posádka SDG je oslabena, očekává se pouze lehká pěchota a
odpor diverzního charakteru. Oproti tomu jednotky HVO jsou velmi různorodé co se týká
výzbroje a úrovně výcviku. Vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu ani jedna ze
zúčastněných jednotek nezasáhla do přímých bojů, je morálka obou stran na vysoké úrovni.

4.1. NEPŘÍTEL
4.1.1. kdo
- jednotky Srbské dobrovolnické gardy, omezený počet
4.1.2. co
- provádějí strážní činnost
- při vyhlášení poplachu pravděpodobně zahájí bojovou činnost (průzkum bojem)
- nejpravděpodobnější činnost: pozorování, skrytý pohyb
- nejnebezpečnější činnost: noční přepady, léčky
4.1.3. kde
- základna v Dolnim Lhotje

4.2. VLASTNÍ SÍLY
4.2.1. úkol jednotky o úroveň výš
Rota D připraví předmostí pro postup jednotek z týlu směrem na Dolni Lhotje. Zajistí tedy
oba kopce na západ od osady, zajistí čistotu lesa od nepřátelských diverzních jednotek, které
by mohly výrazně zkomplikovat příchod ve spěchu postupujících posil. Ty jsou očekávány
v D+1 okolo 0600.
4.2.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
1. četa operuje samostatně, činnost ostatních částí roty D nemají vliv na dění v operačním
prostoru 1. čety, není dostupná žádná záloha ani podpora.
4.2.3. případné připojené či vyčleněné síly
---

5. ÚKOL (vlastní jednotka)
I. četa zaujme pozice pro pozorování Dolniho Lhotje, do 1900 vybuduje základnu, pozice a
pozorovatelny, bude monitorovat pohyb v Dolnim Lhotje a bude držet terén pomocí hlídek a
patrol na JV vrcholu Komonjec. Zabrání tak pohybu jednotek SDG a zabezpečí předmostí pro
postup vlastních jednotek jako přípravu na útok na Dolni Lhotje v den D+2.

6. PROVEDENÍ
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky do detailů
1. četa se přesune ze základny Provodovo do cílového prostoru k vrcholu Komonjecu, kde na
jeho JV svahu vybuduje základnu čety. Tuto zabezpečí a zamaskuje. Četa vyšle průzkumy,
které zjistí nejvhodnější místa pro stavbu pozorovatelen s výhledem na Dolni Lhotje, kde
budou zřízeny 2-3 pozorovatelny a klamná postavení dle možností. Na každém z těchto
stanovišť bude držet hlídku 1 sekce (dva vojáci), které budou pravidelně střídány. Mezi
postaveními bude udržována komunikace pomocí RF-10 a v případě, že síly SDG nebudou
v oblasti aktivní, je možno podniknout diverzní útok do Dolniho Lhotje. Přesné pozice
podléhají bojovému rozdělení a budou upřesněny na místě.
Manévr: dle obvyklých postupů
Palba: křížová, na krátkou vzdálenost, ze zálohy či léčky, využití odstřelovačů a maskování
6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Budou upřesněny po bojovém rozdělení na místě.
6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
---
6.4. Sladění činnosti
6.4.1. časový plán
- 0830 – 0900: nástup a bojové rozdělení
- 0900 – 0915: briefing
- 0915 – 1000: přesun směrem ke kótám
- 1000 – 1030: přestávka na svačinu
- 1030 – 1200: dokončení přesunu
- 1200 – 1400: přestávka na oběd
- 1400 – 1600: budování základny a příprava postavení, průzkum a zajištění vody, teoretický
výcvik
- 1600 – 1800: praktický výcvik + bojovka
- 1900 – 2000: příprava postavení na noc, večeře, revize postavení a spojení
- 2000 – 0600: bojová pohotovost, plnění úkolů
- 0600 – 0700: snídaně, příprava na odchod
- 0700 – 0800: přesun na základnu
- 0800 – 0900: vyhodnocení
6.4.2. informace o spřátelených silách
V dané době v oblasti neoperují žádné spřátelené jednotky
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
- identifikace pomocí hesla
6.4.4. pravidla pro boj
- vítězství HVO: ubránění hlavní základny a pozorovatelen
- prohra HVO: ztráta hlavní základny
- na vyhodnocení boje bude mít za HVO vliv (podle priorit):
- ubránění pozic (hlavní základna a pozorovatelny)
- pořízená a zachovaná dokumentace (úplnost, kvalita)
- dodržování disciplíny
- včasnost plnění úkolů
- počet přeživších vojáků (trestné body za vlastní mrtvé)
- bojová pohotovost začíná v okamžiku vyhlášení poplachu v okamžiku odpálení světlice či
rakety nebo v okamžiku hlášení kontaktu s nepřítelem.
- friendly-fire je platný
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
- pozice (pozorovatelna, základna) bude označena cedulí, označující stavbu (tato bude
viditelně umístěn v jádru této pozice min. 50cm nad zemí). Pozice může být zlikvidována
pomocí výbušnin. Takto zničená pozice už nesmí být nadále obývána.
- získání válečného zajatce: v případě vyzvání nepřítele ke složení zbraní (před zahájením
palby na něj) je možno získat zajatce. V takovém případě musí zajímající voják nebo jednotka
vyčkat na reakci zajímaného (přijme nebo odmítne se vzdát). Je možno zajmout libovolného
vojáka nebo jednotku SDG. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen
odevzdat veškerou dokumentaci, náležející původně HVO (zápisky, mapy, rozkazy), které má
u sebe.
- v případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu a řídí se jeho
pokyny. Zajímající má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté vrátí.
- v případě, že na výzvu ke složení zbraní nepřítel reaguje negativně (útěk, střelba, …),
je možno jej ještě zajmout, pokud bude zasažen poloautomatickou střelbou (zraněn).
V takovém případě je třeba před započetím výslechu či mučení počkat min. 15 minut a
postarat se o pohodlí zajatce (ošetření – občerstvení atd.) a během této doby se nesmí
sám pohybovat (může být ale transportován bez vlastní pomoci).
- v případě, že bude na útěku protivník zastřelen dávkou (automatický režim), je
mrtev, musí odevzdat veškerou dokumentaci (mapy, zápisky), oblékne reflexní vestu a
odebírá se na mrtvoliště.
- navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti
Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce jsou 2 hodiny.
- útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk až v okamžiku, kdy je zajat, předá
dokumenty a zodpoví otázky (nesmí předstírat zajetí). Pokud je na útěku zasažen,
označí se reflexní vestou za mrtvého a odchází na mrtvoliště.
- Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout. Bude dále upřesněno na místě srazu po dohodě s veliteli.
6.4.5. pravidla chování v terénu
- nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
- pyrotechnika zakázána (s výjimkou výslovného povolení organizátora)
- od 2000 (sobota) do 0600 (neděle) platí povinnost mít neustále nasazeny ochranné brýle!
6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
- s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá
6.4.7. plán přesunu
- bude upřesněna na briefingu velitelů týmů

7. ZABEZPEČENÍ - logistika
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
7.2.1. strava
- vlastní
7.2.2. munice
- rozdělování na základně
- munice není omezena
7.2.3. zbraně
- podle možnosti vlastní
- velení čety dodá omezený počet kusů
7.2.4. zdravotnický materiál
- zajistí velení čety
7.2.5.doprava
- vlastní
7.2.6.praní a koupání (hygiena)
- zdroje pitné vody v dosahu
7.2.7. údržba
- údržbu a opravu zajistí velení čety

8. VELENÍ A SPOJENÍ
8.1. velení
1-D/24.PP – velitel Edems
8.2. spojení:
8.2.1. metody spojení
- radiostanice RF-10
8.2.2. plán spojení
- volací znaky:
- velitel čety Krysa
- 1. družstvo Potkan
- 2. družstvo Morče
- hlavní frekvence 45000
- záložní frekvence 45500 – na záložní přejít na heslo Liškopes
8.2.3. jiné signály
- odpálení světlice v Dolnim Lhotje – vyhlášení poplachu
8.2.4. signály (kódy)
- kódované spojení nepoužívat
8.2.5. heslo
- výzva a odpověď
- den D do 1800: kanady – Karlštejn
- den D+1 do 0100: lopatka – Lužnice
- den D+1 do 0800: sumka – Strakonice
8.2.6. číselné heslo
- dopočet do 9
8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
- zvolání „Chorvati!“

9. PŘÍLOHY
Příloha 1: Mapa seřadiště na Provodově
Příloha č. 1: Mapa seřadiště na Provodově

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tall and Improper Blood Distress Symptoms

(Aimibrasap, 24. 9. 2018 11:35)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pas-cher-france-normandie/