Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrata sudbine: OPORD - SDG

2. 10. 2008
BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)
 
1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz Srbskou dobrovolnickou gardu
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 4.10.2008, 0900 - 1700
1.4. organizace jednotek - výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
1.BSK (velení)
            ANH
            OSVK
5th SFG
AS Veselí
            Czech Troopers
 
2. POČASÍ
 
2.1.předpověď počasí na dobu plnění úkolu
Oblačno, bez deště nebo přeháňky
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: rozednění 0535, východ 0607, západ 1734, soumrak 1806
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (první čtvrt, východ 1718, západ 0127)
2.4. teploty cca 10°C
2.5. směr a rychlost větru jihozápadní
 


3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
 
3.1. seznámení s prostorem činnosti
viz. Příloha 1.
Cílový prostor se nachází mezi sídly Valašské Klobouky (cca 1,5km jižním směrem) a Brumov (cca 3km severním směrem) v bezprostřední blízkosti železničního mostu východně od silniční komunikace mezi těmito dvěma sídly. Prostor je téměř celý zalesněn, minimum tvoří otevřené plochy a zpevněná komunikace ve směru východ-západ. Reliéf terénu je poměrně vertikálně členitý, rozměry prostoru jsou cca 400x400m.
 
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečná a jinak důležitá místa.
- železnice v severo-jižním směru (západní sektor prostoru) s mostem (2)
- okolí železniční tratě (do 30m od tratě) je zaminováno (zákaz vstupu!)
- zpevněná komunikace (1) vedoucí pod mostem (směr východ-západ)
- svahy na sever i jih od komunikace
 
3.3. Závěr topografických informací:
 
3.3.1. vedení palby a viditelnost - v lese 15-50m, otevřené plochy do 100m
3.3.2. povrch a vegetace - smíšený les, křoviny, zelená vegetace
3.3.3. překážky a zátarasy – železniční trať s minovým polem
3.3.4. klíčové oblasti – most (2), strategické body v terénu (3,4,5,6,7,8)
3.3.5 komunikace a cesty – zpevněná komunikace ve směru východ-západ (1)
 


4. SITUACE
Jednotky HVO zaujaly pozice v obraně okolo železničního mostu na J od Klobuvjecu. Silnice, vedoucí roklinou k mostu z východu, je zaminovaná a na připravených zátarasech cca 5km od mostu byla zadržena srbská motorizovaná kolona, pokoušející se prolomit chorvatskou linii a dostat se na hlavní magistrálu, která prochází městem Klobuvjec ve směru severo-jižním.
Očekávána je aktivita ARBiH, záměry ani způsob nasazení nejsou dosud známy. Pravděpodobně bude její aktivita podobně směřovat k ovládnutí mostu.
 
4.1. NEPŘÍTEL
 
a) Chorvatská rada obrany (HVO)
4.1.a.1. kdo
- jednotka HVO, pravděpodobně jedna četa
4.1.a.2. co
- připraveny v obraně mostu
- nejpravděpodobnější činnost: úporná obrana v okolí mostu, využití odstřelovačů
- nejnebezpečnější činnost: protiútoky, diverzní činnost, eliminace VIP
4.1.a.3. kde
- v okolí mostu
 
b) Armáda Republiky Bosny a Hercegoviny (ARBiH)
 
4.1.b.2. kdo
- jednotka ARBiH, pravděpodobně jedna četa
4.2.b.2. co
- vyslány do oblasti s cílem zajištění železniční trasy
- nejpravděpodobnější činnost: průzkum, zajišťování strategických bodů na sever od komunikace (1), pokusy o diplomacii, pokusy o eliminaci VIP, získávání zajatců
- nejnebezpečnější činnost: porušení dohod, útok na vlastní VIP, spojení s HVO
4.2.b.3. kde
- severně od silnice (1)
 
4.3. VLASTNÍ SÍLY
4.3.1. úkol jednotky o úroveň výš
13. mechanizovaný prapor srbské armády byl zastaven minovou léčkou v soutěsce, vedoucí roklinou k mostu na Klobuvjec, několik transportérů bylo zničeno minomety a RPG střelami průzkumných a diverzních jednotek HVO. Postup musel být zastaven a je nezbytné, aby byl znova obnoven a byla zajištěna cesta, vedoucí pod mostem na Klobuvjec, jinak bude muset být zastaven postup na celé hranici.
 
4.3.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
Části 13. MP VRS jsou zablokovány cca 5 km od mostu, jejich postup je zcela zastaven. Nebudou se moci pohnout, dokud nebude uvolněna přístupová cesta k mostu od nástrah, připravených Chorvaty. Jednotka je statická, utvořila kruhovou obranu a není schopna poskytnout jakokouliv podporu útočící pěchotě.
 
4.3.3. případné připojené či vyčleněné síly
N/A
5. ÚKOL (vlastní jednotka)
Arkanovi tygři mají za úkol dobýt most za všech okolností. Může k tomu posloužit kooperace nebo neutralita vůči ARBiH. Pro útok na most je nezbytné zmocnit se bodů 3, 4 a 5 a u jeho pilíře pak následně pořídit akreditovaným zpravodajem fotodokumentaci s Arkanem, která bude následně použita v tisku pro zvýšení morálky srbských jednotek po celé Bosně a Jugoslávii. Od splnění tohoto úkolu se počítá 30 minut, pokud v této době nezíská most nikdo jiný, hra končí vítězstvím dané frakce. V případě, že tento úkol mezitím splní jiná frakce, prodlužuje se hra o 30 min atd.
Protože očekávaný konflikt u Klobuvjecu přitahuje pozornost médií i veřejného mínění, je nezbytné vyvarovat se prosáknutí rozporuplných způsobů vedení boje z bojové zóny.
 
6. PROVEDENÍ
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky do detailů
Srbské jednotky se shromáždí do 0900 na bodě 9, kde založí základnu a zřídí evidenci padlých. Mimo dohled od základny zřídí zajatecký tábor (10), určí jeho správce a zřídí evidenci válečných zajatců. Každý přivedený zajatec vyplní ihned protokol POW (příloha 3) včetně času zajetí. Po 30 minutách bude převezen z frontového zajateckého tábora do zázemí (resp. propuštěn zpět do hry), což opět potvrdí vypsáním aktuálního času propuštění a podpisem. Protokol je neplatný v případě, že nebudou všechny náležitosti správně vypsány.
V 1000 zahájí jednotky SDG útok s cílem zajistit co nejrychleji pozice 3 a 4. Dle možností může být učiněn pokus o ovládnutí pozice 5, která by umožnila útok na most. V případě ztráty jednoho ze tří bodů 3, 4, 5 musí být útok na most přerušen, dokud nebudou všechny tři body opět získány.
Důležité je v případě možnosti využít příležitosti k odstranění vůdců ARBiH, což by zajistilo další důležité body v informační válce.
Manévr: dle obvyklých postupů
Palba: dle obvyklých postupů
 
6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Dle určení velitele.
 
6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
Dle určení velitele.
 
6.4. Sladění činnosti
6.4.1. časový plán
- 0800 – 0900: nástup a bojové rozdělení
- 0900 – 1000: odchod na pozice a začátek pohotovosti
- 1000 – 1700: bojová pohotovost
- 1700 – 1800: společný debriefing
- 1800 – dál:    pokračování debriefingu na neupřesněném teplém místě s občerstvením
 
6.4.2. informace o spřátelených silách
Arkanovi tygři nemají v této akci dostupnou žádnou podporu. Útoku se účastní pouze pěchota. Využití těžkých zbraní a minometů je vyloučeno, aby nedošlo k poškození mostu.
 
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
- identifikace pomocí rozlišovacích pásek:
            - HVO (žlutá na obou pažích)
            - ARBiH (zelená na obou pažích)
            - SDG (modrá na obou pažích)
            - speciální postavy (černá na obou pažích) – specifický respawn
            - zdravotníci (červená na pravé paži)
            - váleční zpravodajové (reflexní vesta)


6.4.4. pravidla pro boj
 
Pravidla standardní.
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 
Specifika akce:
 
Kritéria úspěchu
Každá strana má zadány úkoly, které se kříží a prolínají s úkoly zbylých stran. U úkolů, které jsou společné pro více stran, nehraje pro uznání roli, která ze stran úkol splnila (např. likvidace VIP). Jediné úkoly, které se vztahují vždy na jedinou konkrétní frakci jsou ty, týkají se držení strategických bodů.
 
Všem třem stranám jde o kontrolu strategického mostu, jakožto i silnice, která vede pod ním a spojuje východní a západní ústí rokle.
Kritéria vyhodnocení:
- držení mostu (+ pořízení foto/videodokumentace VIP u pilíře)
- mediální obraz frakce (kvalita propagandy)
- počet cizích zajatců ve vlastním držení / vlastních zajatců v držení cizích frakcí
- počet zabitých / ztracených vojáků
 
Speciální postavy a jejich specifika
VIP
VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní. Pravidlo o zranění a ošetření zdravotníkem se vztahuje na VIP stejně jako na řadové bojovníky. V případě, že zraněný VIP přijde na mrtvoliště, sundá obvaz a pokračuje znovu jako nezraněný.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu a zde na webu v sekci Historie. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.
Velitelé
Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu. V případě svého vyřazení se velitel odebere na mrtvoliště a odtud může okamžitě (nečeká na mrtvolišti na uplynutí respawnu) vrátit na hlavní základnu své frakce. Zde může vykonávat veškeré funkce s jediným omezením: nesmí použít zbraň do uplynutí času svého respawnu. Během této doby může být nepřítelem buď  zajat nebo znovu vyřazen. V případě nového vyřazení odchází na mrtvoliště a může se na základnu vrátit opět podle stejných podmínek. Pro velitele platí – podobně jako pro řadové bojovníky – povinnost zůstat 5 minut po zranění na místě a čekat na ošetření zdravotníkem.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.


 Dobývání strategických bodů
- strategické body v terénu budou výrazně označeny páskou nebo vlajkou – u nich bude umístěn papír s tužkou
- strategický bod je dobyt tehdy, když je na papír dopsán záznam, kde je uveden název frakce (SDG, HVO, ARBiH), přezdívka bojovníka a čas získání.
- SDG a ARBiH mohou zaútočit na most pouze, pokud mají v držení všechny strategické body na své straně cesty.
 
 
Použití zdravotníků
- max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí. V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté okamžitě vrátí. Může jej rovněž prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajat může být i zraněný bojovník, pokud:
- není už obvázán (už byl během tohoto respawnu jednou zraněn)
- bude do 5 minut od zranění ošetřen zdravotníkem
 
Výslech
Výslech válečného zajatce může probíhat pouze na základně frakce, která zajatce drží.
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce včetně obsazení pozic
            - polohu základnen a obranných linií
            - otázky týkající se taktiky a rozkazů
 
Mučení
Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
Mučení oznámí zajatec po příchodu na mrtvoliště, kde bude zapsáno.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout.
 
6.4.5. pravidla chování v terénu
- nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
- pyrotechnika zakázána
- bojová pohotovost začíná v 0900. Od této chvíle jsou všichni zúčastnění bez výjimek povinni nosit ochranné brýle až do ukončení bojové pohotovosti organizátorem.
 
6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
- s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá
 
6.4.7. plán přesunu
- bude upřesněna na briefingu velitelů týmů
 
7. ZABEZPEČENÍ - logistika   
 
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
- přibližné polohy RP vyznačeny v mapě (příloha 1), jejich přesné umístění a identifikace je na zodpovědnost velitelů frakcí
 
7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
            7.2.1. strava
            - vlastní
            7.2.2. munice
            - vlastní
            - munice není omezena
            7.2.3. zbraně
            - airsoftové ráže 6 mm
            7.2.4. zdravotnický materiál
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
            7.2.5.doprava
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
            7.2.6.praní a koupání (hygiena)
            - N/A
            7.2.7. údržba
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
 


8. VELENÍ A SPOJENÍ
 
8.1. velení
- boro provedeno na místě
 
8.2. spojení:
            8.2.1. metody spojení
            - dle uvážení velitele
            8.2.2. plán spojení
N/A
            8.2.3. jiné signály
            8.2.4. signály (kódy)
            N/A
            8.2.5. heslo
            N/A
            8.2.6. číselné heslo
            N/A
            8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
N/A
 
9. PŘÍLOHY
            Příloha 1: Mapa prostoru
            Příloha 2: Plakát TNB3: Vrata sudbine
            Příloha 3: Protokol POW