Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrata sudbine: OPORD - HVO

2. 10. 2008
BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)
 
1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz pro I. četu roty D 24. pěšího praporu
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 4.10.2008, 0900 - 1700
1.4. organizace jednotek - výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
1. četa roty D 24. pěšího praporu HVO
            - KAS
 
            - ATD
 
            - 5. BSK
            - TAZ
            - Mercenaries
            - Rekruti
            - Legie časti
 
 
2. POČASÍ
 
2.1.předpověď počasí na dobu plnění úkolu
Oblačno, bez deště nebo přeháňky
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: rozednění 0535, východ 0607, západ 1734, soumrak 1806
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (první čtvrt, východ 1718, západ 0127)
2.4. teploty cca 10°C
2.5. směr a rychlost větru jihozápadní
 


3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
 
3.1. seznámení s prostorem činnosti
viz. Příloha 1.
Cílový prostor se nachází mezi sídly Valašské Klobouky (cca 1,5km jižním směrem) a Brumov (cca 3km severním směrem) v bezprostřední blízkosti železničního mostu východně od silniční komunikace mezi těmito dvěma sídly. Prostor je téměř celý zalesněn, minimum tvoří otevřené plochy a zpevněná komunikace ve směru východ-západ. Reliéf terénu je poměrně vertikálně členitý, rozměry prostoru jsou cca 400x400m.
 
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečná a jinak důležitá místa.
- železnice v severo-jižním směru (západní sektor prostoru) s mostem (B)
- okolí železniční tratě (do 30m od tratě) je zaminováno (zákaz vstupu!)
- zpevněná komunikace (A) vedoucí pod mostem (směr východ-západ)
- svahy na sever i jih od komunikace
 
3.3. Závěr topografických informací:
 
3.3.1. vedení palby a viditelnost - v lese 15-50m, otevřené plochy do 100m
3.3.2. povrch a vegetace - smíšený les, křoviny, zelená vegetace
3.3.3. překážky a zátarasy – železniční trať s minovým polem
3.3.4. klíčové oblasti – most (B), strategické body v terénu (C, D, E, F, G, H)
3.3.5 komunikace a cesty – zpevněná komunikace ve směru východ-západ (A)
 


4. SITUACE
Jednotky HVO zaujaly pozice v obraně okolo železničního mostu na J od Klobuvjecu. Silnice, vedoucí roklinou k mostu z východu, je zaminovaná a na připravených zátarasech cca 5km od mostu byla zadržena srbská motorizovaná kolona, pokoušející se prolomit chorvatskou linii a dostat se na hlavní magistrálu, která prochází městem Klobuvjec ve směru severo-jižním.
Očekávána je aktivita ARBiH, záměry ani způsob nasazení nejsou dosud známy.
 
4.1. NEPŘÍTEL
 
a) Srbská dobrovolnická garda (SDG)
4.1.1. kdo
- jednotky Srbské dobrovolnické gardy, pravděpodobně jedna četa
4.1.2. co
- připravují se na útok pro zajištění mostu
- nejpravděpodobnější činnost: zajištění strategických bodů na své straně hřebenu a pokus o dobytí mostu
- nejnebezpečnější činnost: diverzní činnost, získávání zajatců, uzavření dohody s ARBiH
4.1.3. kde
- jižně od silnice (A)
 
b) Armáda Republiky Bosny a Hercegoviny (ARBiH)
 
4.2. NEUTRÁLNÍ SÍLY
4.2.1. kdo
- jednotka ARBiH, pravděpodobně jedna četa
4.2.2. co
- vyslány do oblasti s cílem zajištění železniční trasy
- nejpravděpodobnější činnost: průzkum, zajišťování strategických bodů na sever od komunikace (A), pokusy o diplomacii vzhledem k přátelským i srbským jednotkám, pokusy o eliminaci VIP, získávání zajatců
- nejnebezpečnější činnost: porušení dohod, útok na vlastní VIP, útok na most
4.2.3. kde
- severně od silnice (A)
 
4.3. VLASTNÍ SÍLY
 
4.3.1. úkol jednotky o úroveň výš
Rota D v sestavě 24. pěšího praporu HVO zaujala pozice v Klobuvjecu a je součástí frontového systému, který byl utěsněn získáním klíčového mostu na jih od Klobuvjecu, čímž byla v roklině na východ od mostu zablokována srbská kolona těžké techniky, směřující k proražení frontové linie mezi Klobuvjecem a Brumovem. Úkolem roty D, stejně jako dalších jednotek, je ubránit severo-jižní magistrálu, spojující Klobuvjec a Brumovo a pokračující dále na sever i na jih podél bosensko-srbské hranice.
 
4.3.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
I. četa je umístěna v bezprostředním okolí železničního mostu (B), II. četa je opevněna na SV od Klobuvjecu, kde zajišťuje jiný železniční most a III. četa je rozmístěna přímo v  Klobuvjecu, kde bude bránit město a jím procházející magistrálu.
 
4.3.3. případné připojené či vyčleněné síly
Legie časti – tým odstřelovačů
 
5. ÚKOL (vlastní jednotka)
I. četa zaujala pozice v okolí železničního mostu (B) a za všech okolností zajistí, aby most nezískali Srbové, vyjednávání s ARBiH není doporučeno a je považováno za nouzové řešení, jeho společná obrana s ARBiH proti Srbům je vzhledem ke složitým vztahům vůči Bosňákům vysoce rizikovým podnikem.
Cílem je ubránit most před ARBiH a SDG, demonstrovat nepříteli i veřejnosti sílu a odhodlání HVO, vyhnout se porušování Ženevských konvencí a podle možnosti získat válečné zajatce.
U mostního pilíře musí být v případě dobytí pořízena fotodokumentace VIP válečným zpravodajem. Od splnění tohoto úkolu se počítá 30 minut, pokud v této době nezíská most nikdo jiný, hra končí vítězstvím dané frakce. V případě, že tento úkol mezitím splní jiná frakce, prodlužuje se hra o 30 min atd.
 
6. PROVEDENÍ
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky do detailů
Jednoznačným rozkazem z velení praporu je vybudování obrany v bezprostřední blízkosti mostu pro vedení úporné obrany a podle možností vysunovat obranu před most a vést ústupový boj.
Klíčem úspěchu bude využití odstřelovačů a pozorovatelů a přípravu komunikačního plánu, který zajistí přenos informací o aktivitě nepřítele a podpoří obranu mostu.
Pomocí speciálního komanda, složeného z bývalých trestanců, budou prováděny diverzní akce na nepřátelském území s cílem eliminace VIP, velitelů a zdravotníků.
Manévr: ústupový boj na liniích, úporná obrana v okolí mostu, diverzní akce typu ‚tref a uteč‘
Palba: křížová, na krátkou vzdálenost, ze zálohy či léčky, využití odstřelovačů a pozorovatelů
 
6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Legie časti má za úkol pokusit se o eliminaci nepřátelských VIP, druhotným úkolem je sbírání informací v terénu pozorováním a likvidace nepřátelských velitelů, radistů a zdravotníků. Ke komunikaci s velením bude využívat kódované zprávy posílané přes reportéry.
 
6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
Odstřelovači budou rozmístěni v okolí mostu kvůli možnostem pozorování a střelbě na velkou vzdálenost.
 
6.4. Sladění činnosti
6.4.1. časový plán
- 0800 – 0900: nástup a bojové rozdělení
- 0900 – 1000: odchod na pozice a začátek pohotovosti
- 1000 – 1700: bojová pohotovost
- 1700 – 1800: společný debriefing
- 1800 – dál:    pokračování debriefingu na neupřesněném teplém místě s občerstvením
 
6.4.2. informace o spřátelených silách
V případě útoku na most není k dispozici žádná okamžitá podpora, ostatní jednotky 24. PP jsou vázány na jiných místech už tak slabě obsazené frontové linie.
 
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
- identifikace pomocí rozlišovacích pásek:
            - HVO (žlutá na obou pažích)
            - ARBiH (zelená na obou pažích)
            - SDG (modrá na obou pažích)
            - Legie časti (černá na obou pažích)
            - zdravotníci (červená na pravé paži)
            - váleční zpravodajové (reflexní vesta)


6.4.4. pravidla pro boj
 
Pravidla standardní.
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 
Specifika akce:
 
Kritéria úspěchu
Každá strana má zadány úkoly, které se kříží a prolínají s úkoly zbylých stran. U úkolů, které jsou společné pro více stran, nehraje pro uznání roli, která ze stran úkol splnila (např. likvidace VIP). Jediné úkoly, které se vztahují vždy na jedinou konkrétní frakci jsou ty, týkají se držení strategických bodů.
 
Všem třem stranám jde o kontrolu strategického mostu, jakožto i silnice, která vede pod ním a spojuje východní a západní ústí rokle.
Kritéria vyhodnocení:
- držení mostu (+ pořízení foto/videodokumentace VIP u pilíře)
- mediální obraz frakce (kvalita propagandy)
- počet cizích zajatců ve vlastním držení / vlastních zajatců v držení cizích frakcí
- počet zabitých / ztracených vojáků
 
Speciální postavy a jejich specifika
VIP
VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní. Pravidlo o zranění a ošetření zdravotníkem se vztahuje na VIP stejně jako na řadové bojovníky. V případě, že zraněný VIP přijde na mrtvoliště, sundá obvaz a pokračuje znovu jako nezraněný.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu a zde na webu v sekci Historie. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.
Velitelé
Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu. V případě svého vyřazení se velitel odebere na mrtvoliště a odtud může okamžitě (nečeká na mrtvolišti na uplynutí respawnu) vrátit na hlavní základnu své frakce. Zde může vykonávat veškeré funkce s jediným omezením: nesmí použít zbraň do uplynutí času svého respawnu. Během této doby může být nepřítelem buď  zajat nebo znovu vyřazen. V případě nového vyřazení odchází na mrtvoliště a může se na základnu vrátit opět podle stejných podmínek. Pro velitele platí – podobně jako pro řadové bojovníky – povinnost zůstat 5 minut po zranění na místě a čekat na ošetření zdravotníkem.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.

 

 Dobývání strategických bodů
- strategické body v terénu budou výrazně označeny páskou nebo vlajkou – u nich bude umístěn papír s tužkou
- strategický bod je dobyt tehdy, když je na papír dopsán záznam, kde je uveden název frakce (SDG, HVO, ARBiH), přezdívka bojovníka a čas získání.
- SDG a ARBiH mohou zaútočit na most pouze, pokud mají v držení všechny strategické body na své straně cesty.
 
 
Použití zdravotníků
- max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí. V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté okamžitě vrátí. Může jej rovněž prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajat může být i zraněný bojovník, pokud:
- není už obvázán (už byl během tohoto respawnu jednou zraněn)
- bude do 5 minut od zranění ošetřen zdravotníkem
 
Výslech
Výslech válečného zajatce může probíhat pouze na základně frakce, která zajatce drží.
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce včetně obsazení pozic
            - polohu základnen a obranných linií
            - otázky týkající se taktiky a rozkazů
 
Mučení
Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
Mučení oznámí zajatec po příchodu na mrtvoliště, kde bude zapsáno.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout.
 
6.4.5. pravidla chování v terénu
- nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
- pyrotechnika zakázána
- bojová pohotovost začíná v 0900. Od této chvíle jsou všichni zúčastnění bez výjimek povinni nosit ochranné brýle až do ukončení bojové pohotovosti organizátorem.
 
6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
- s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá
 
6.4.7. plán přesunu
- bude upřesněna na briefingu velitelů týmů
 
7. ZABEZPEČENÍ - logistika   
 
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
- přibližné polohy RP vyznačeny v mapě (příloha 1), jejich přesné umístění a identifikace je na zodpovědnost velitelů frakcí
 
7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
            7.2.1. strava
            - vlastní
            7.2.2. munice
            - vlastní
            - munice není omezena
            7.2.3. zbraně
            - airsoftové ráže 6 mm
            7.2.4. zdravotnický materiál
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
            7.2.5.doprava
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
            7.2.6.praní a koupání (hygiena)
            - N/A
            7.2.7. údržba
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
 


8. VELENÍ A SPOJENÍ
 
8.1. velení
I-D/24.PP – velitel Bregović
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
 
8.2. spojení:
            8.2.1. metody spojení
            - radiostanice PMR
            - spojky pohotovostně
            8.2.2. plán spojení
            - volací znaky:
            8.2.3. jiné signály
            8.2.4. signály (kódy)
            - kódované spojení nepoužívat
            8.2.5. heslo
            N/A
            8.2.6. číselné heslo
            N/A
            8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
            - zvolání „Hrvati!“
            -
 
9. PŘÍLOHY
            Příloha 1: Mapa prostoru
            Příloha 2: Plakát TNB3: Vrata sudbine
            Příloha 3: Protokol POW