Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrata sudbine: OPORD - ARBiH

2. 10. 2008
BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)
 
1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz pro roty C a D 5. PSO ARBiH na Operaci Mustafa.
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 4.10.2008, 0900 - 1700
1.4. organizace jednotek - výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
            TARA
            KAS
            Cizinecká legie TARA
            Zelená pěchota
 
2. POČASÍ
 
2.1.předpověď počasí na dobu plnění úkolu
Oblačno, bez deště nebo přeháňky
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: rozednění 0535, východ 0607, západ 1734, soumrak 1806
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (první čtvrt, východ 1718, západ 0127)
2.4. teploty cca 10°C
2.5. směr a rychlost větru jihozápadní
 
3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
 
3.1. seznámení s prostorem činnosti
viz. Příloha 1.
Cílový prostor se nachází mezi sídly Valašské Klobouky (cca 1,5 km jižním směrem) a Brumov (cca 3km severním směrem) v bezprostřední blízkosti železničního mostu východně od silniční komunikace mezi těmito dvěma sídly. Prostor je téměř celý zalesněn, minimum tvoří otevřené plochy a zpevněná komunikace ve směru východ-západ. Reliéf terénu je poměrně vertikálně členitý, rozměry prostoru jsou cca 400x400m.
 
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečná a jinak důležitá místa.
- železnice v severo-jižním směru (západní sektor prostoru) s mostem (A)
- okolí železniční tratě (do 30m od tratě) je zaminováno (zákaz vstupu!)
- zpevněná komunikace (B) vedoucí pod mostem (směr východ-západ)
- svahy na sever i jih od komunikace
 
3.3. Závěr topografických informací:
 
3.3.1. vedení palby a viditelnost - v lese 15-50m, otevřené plochy do 100m
3.3.2. povrch a vegetace - smíšený les, křoviny, zelená vegetace
3.3.3. překážky a zátarasy – železniční trať s minovým polem
3.3.4. klíčové oblasti – most (A), strategické body v terénu (C, D, E, F, G, H)
3.3.5 komunikace a cesty – zpevněná komunikace ve směru východ-západ (B)
 


4. SITUACE
Ztraceného mostu u Klobuvjecu se zmocnily chorvatské jednotky, které odmítají jej předat do rukou ARBiH a prohlašují, že jsou ochotny v případě nutnosti jej bránit vojensky. Velení ARBiH proto rozhodlo o nasazení speciálních jednotek, které se mají mostu zmocnit. Tato akce nese krycí název Operace Mustafa.
Dříve, než ale došlo k vysazení vojáků 5. praporu speciálních operací ARBiH, v roklině vedoucí z východu k mostu, došlo ke kontaktu chorvatských vojsk se Srby, kteří do oblasti přesunují těžkou techniku a evidentně se pokoušeli využít toho, že byla soutěska s mostem na chvíli opuštěna a nebráněna.
Protože se ale mezitím mostu zmocnila HVO, srbská kolona musela postup zastavit a teď se nachází cca 5km na východ od mostu. Podle očekávání, potvrzeného informacemi z průzkumu, se rovněž srbská vojska připravují na získání mostu, kvůli zátarasům a minám je ovšem použití těžké techniky při útoku vyloučeno, což dává šanci jednotkám ARBiH.
 
4.1. NEPŘÍTEL
 
a) Srbská dobrovolnická garda (SDG)
4.1.1. kdo
- jednotky Srbské dobrovolnické gardy, pravděpodobně jedna četa
4.1.2. co
- připravují se na útok pro zajištění mostu
- nejpravděpodobnější činnost: zajištění strategických bodů na své straně hřebenu a pokus o dobytí mostu
- nejnebezpečnější činnost: diverzní činnost, získávání zajatců, uzavření dohody s HVO
4.1.3. kde
- jižně od silnice (B)
 
b) Chorvatská rada obrany (HVO)
4.2.1. kdo
- jednotka HVO, pravděpodobně jedna četa
4.2.2. co
- připraveny v obraně mostu
- nejpravděpodobnější činnost: úporná obrana v okolí mostu, využití odstřelovačů
- nejnebezpečnější činnost:  protiútoky, diverzní činnost, eliminace VIP
4.2.3. kde
- v okolí mostu
 
4.3. VLASTNÍ SÍLY
 
4.3.1. úkol jednotky o úroveň výš
Operace Mustafa má za cíl získání mostu, které zajistí v této oblasti průchodnost zásobování humanitární pomocí. Může se tak podle taktické situace stát buď vojensky nebo uzavřením dohody s HVO.
 
4.3.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
Každá jednotka v oblasti operuje samostatně, soustředí se na splnění svých úkolů dle taktických možností. Není dostupná záloha ani podpora.
 
4.3.3. případné připojené či vyčleněné síly
Osobní garda VIP
5. ÚKOL (vlastní jednotka)
Zajistit volný průchod po mostem pro vlastní jednotky a zabránit získání mostu srbskými jednotkami. U mostního pilíře musí být pořízena fotodokumentace VIP válečným zpravodajem. Od splnění tohoto úkolu se počítá 30 minut, pokud v této době nezíská most nikdo jiný, hra končí vítězstvím dané frakce. V případě, že tento úkol mezitím splní jiná frakce, prodlužuje se hra o 30 min atd.
Získat co nejvíce zajatců, kteří poslouží pro další vyjednávání a dbát o dobrý mediální obraz ARBiH díky kontaktům s reportéry a válečnými zpravodaji.
Eliminace Arkana by měla stěžejní efekt na vývoj celé informační války, ale je až druhotným cílem. Závisí na stavu situace.
Chorvatské VIP, velitel Bregović je označen za cíl pouze v případě, že by ARBiH chtěla získat chorvatské pozice vojensky. Pokud bude Bregović zabit, pravděpodobně se velice ztíží vzájemná dohoda mezi HVO a ARBiH.
 
6. PROVEDENÍ
 
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky do detailů
Vyhrazená jednotka 5. PSO ARBiH se přesune dle mapy na pozici základny (M) a zřídí zajatecký tábor (Z).
Na pozici základny bude zřízena evidence padlých, která bude důsledně vedena až do skončení bojových akcí.
V zajateckém táboře bude určen jeho správce, který bude evidovat přivedené zajatce dle přiloženého protokolu. Vyplněné protokoly budou reprezentovat reálné živé zajatce a mohou být vyměněny s ostatními frakcemi. Počty zajatců budou jedním z klíčových aspektů vyhodnocení boje. Každý zajatec může být držen pouze 30 minut, po uplynutí této době je přesunut z frontového zajateckého tábora do zázemí (resp. je propuštěn zpět do hry). Při přesunu (propuštění) podepíše čas propuštění. Protokoly bez vyplněného a podepsaného času propuštění jsou neplatné.  
V 1000 vyrazí jednotky ARBiH ze základny s cílem rychlého zajištění bodů GH, které by měly být v té době snadno dosažitelné. Na těchto budech vztyčí své vlajky a do bloku zapíše čas, frakci a jméno dobývajícího.
Je klíčové pokusit se zabránit srbským jednotkám v útoku na most, což by znamenalo ohrožení vlastních plánů, proto je cílem zmocnit se a po značnou část času držet jeden z bodů C, D, E, což znemožní srbským jednotkám provést útok na most.
V příhodné taktické situaci (v držení bodů GH) se ARBiH pokusí o získání bodu F a následné provedení útoku na most. V případě ztráty některého z bodů FGH je povinna přerušit útok na most do doby, než bude mít všechny tři body pod svou kontrolou. Nedodržení této situace by bylo porušením ŽK, které by mohli přítomní reportéři zneužít v prospěch ostatních frakcí.
Dokončení mise dobytím mostu je podmíněno pořízením fotodokumentace velitele frakce u mostního pilíře přítomným certifikovaným reportérem nebo válečným zpravodajem.
V případě nepříznivé taktické situace pro útok na most je cílem zajistit, aby se mostu nezmocnili Srbové a obnovení diplomatických kontaktů s HVO, která by umožnila účast alespoň omezeného počtu pozorovatelů ARBiH v blízkosti mostu pro monitorování transportů humanitární pomoci a zajištění informačních služeb pro případný průchod jednotek ARBiH pod mostem.
 
Manévr: dle taktické situace
Palba: dle taktické situace, se zřetelem na rozpoznání nepřítele před zahájením palby
 
6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Ochranka VIP bude dbát o bezpečí obou VIP.
 
6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
Bude určeno veliteli při bojovém rozdělení.
 
6.4. Sladění činnosti
 
6.4.1. časový plán
- 0800 – 0900: nástup a bojové rozdělení
- 0900 – 1000: odchod na pozice a začátek pohotovosti
- 1000 – 1700: bojová pohotovost
- 1700 – 1800: společný debriefing
- 1800 – dál: odchod nebo volná zábava
 
6.4.2. informace o spřátelených silách
V bezprostředním okolí neoperují žádné přátelské jednotky.
 
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
- identifikace pomocí rozlišovacích pásek:
            - HVO (žlutá na obou pažích)
            - ARBiH (zelená na obou pažích)
            - SDG (modrá na obou pažích)
            - zdravotníci (červená na pravé paži)
            - speciální postavy (černá na obou pažích) – specifická pravidla respawnu
            - váleční zpravodajové (reflexní vesta)


6.4.4. pravidla pro boj
 
Pravidla standardní.
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 
Specifika akce:
 
Kritéria úspěchu
Každá strana má zadány úkoly, které se kříží a prolínají s úkoly zbylých stran. U úkolů, které jsou společné pro více stran, nehraje pro uznání roli, která ze stran úkol splnila (např. likvidace VIP). Jediné úkoly, které se vztahují vždy na jedinou konkrétní frakci jsou ty, týkají se držení strategických bodů.
 
Všem třem stranám jde o kontrolu strategického mostu, jakožto i silnice, která vede pod ním a spojuje východní a západní ústí rokle.
Kritéria vyhodnocení:
- držení mostu (+ pořízení foto/videodokumentace VIP u pilíře)
- mediální obraz frakce (kvalita propagandy)
- počet cizích zajatců ve vlastním držení / vlastních zajatců v držení cizích frakcí
- počet zabitých / ztracených vojáků
 
Speciální postavy a jejich specifika
VIP
VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní. Pravidlo o zranění a ošetření zdravotníkem se vztahuje na VIP stejně jako na řadové bojovníky. V případě, že zraněný VIP přijde na mrtvoliště, sundá obvaz a pokračuje znovu jako nezraněný.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu a zde na webu v sekci Historie. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.
Velitelé
Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu. V případě svého vyřazení se velitel odebere na mrtvoliště a odtud může okamžitě (nečeká na mrtvolišti na uplynutí respawnu) vrátit na hlavní základnu své frakce. Zde může vykonávat veškeré funkce s jediným omezením: nesmí použít zbraň do uplynutí času svého respawnu. Během této doby může být nepřítelem buď  zajat nebo znovu vyřazen. V případě nového vyřazení odchází na mrtvoliště a může se na základnu vrátit opět podle stejných podmínek. Pro velitele platí – podobně jako pro řadové bojovníky – povinnost zůstat 5 minut po zranění na místě a čekat na ošetření zdravotníkem.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.
 
Dobývání strategických bodů
- strategické body v terénu budou výrazně označeny páskou nebo vlajkou – u nich bude umístěn papír s tužkou
- strategický bod je dobyt tehdy, když je na papír dopsán záznam, kde je uveden název frakce (SDG, HVO, ARBiH), přezdívka bojovníka a čas získání
- velitel frakce po zjištění o dobytí bodu pošle SMS z mobilního telefonu na centrálu, kde bude uveden název frakce, číslo dobytého stanoviště a čas odeslání SMS pro přesné zpětné vyhodnocení; pro kontrolu je doporučeno vést na základně velitelský deník se zapsanými časy dobytí stanovišť
 
Použití zdravotníků
- max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí. V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté okamžitě vrátí. Může jej rovněž prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajat může být i zraněný bojovník, pokud:
- není už obvázán (už byl během tohoto respawnu jednou zraněn)
- bude do 5 minut od zranění ošetřen zdravotníkem
 
Výslech
Výslech válečného zajatce může probíhat pouze na základně frakce, která zajatce drží.
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce včetně obsazení pozic
            - polohu základnen a obranných linií
            - otázky týkající se taktiky a rozkazů
 
Mučení
Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
Mučení oznámí zajatec po příchodu na mrtvoliště, kde bude zapsáno.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout.
 
6.4.5. pravidla chování v terénu
- nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
- pyrotechnika zakázána
- bojová pohotovost začíná v 0900. Od této chvíle jsou všichni zúčastnění bez výjimek povinni nosit ochranné brýle až do ukončení bojové pohotovosti organizátorem.
 
6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
- s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá
 
6.4.7. plán přesunu
- bude upřesněna na briefingu velitelů týmů
 
7. ZABEZPEČENÍ - logistika   
 
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
- přibližné polohy RP vyznačeny v mapě (příloha 1), jejich přesné umístění a identifikace je na zodpovědnost velitelů frakcí
 
7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
            7.2.1. strava
            - vlastní
            7.2.2. munice
            - vlastní
            - munice není omezena
            7.2.3. zbraně
            - airsoftové
- ráže 6 mm
            7.2.4. zdravotnický materiál
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
            7.2.5.doprava
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
            7.2.6.praní a koupání (hygiena)
            - N/A
            7.2.7. údržba
            - na zodpovědnost velitelů frakcí
 
8. VELENÍ A SPOJENÍ
 
8.1. velení
Velitel kalif (VIP), Stavelić (VIP) a Karnet (polní velitel)
 
8.2. spojení:
            8.2.1. metody spojení
            - radiostanice PMR (kanály 3 a 4)
            8.2.2. plán spojení
            - volací znaky: dle velení
            8.2.3. jiné signály
            8.2.4. signály (kódy)
N/A
            8.2.5. heslo
            N/A
            8.2.6. číselné heslo
            N/A
            8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
            - zvolání „Bošnjaki!“ nebo dle velení
 
9. PŘÍLOHY
            Příloha 1: Mapa prostoru
            Příloha 2: Plakát TNB3: Vrata sudbine
            Příloha 3: Protokol POW