Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regnum Irae: Předběžná opatření

19. 8. 2008
Předběžná opatření
 
Vrátit zpět nejpozději do: pondělí 25.8.2008 kam: edems84@gmail.com
 
 1     ÚVOD PO
 1.1          název
Tenkrát na Balkáně 2: Regnum Irae
 1.2          datum a místo konání
sobota 30.8.2008, 0900 – 1800, Vizovice, Zlínský kraj
 1.3          organizace jednotek (předpokládané)
Chorvatská rada obrany (Hrvatsko vijeće obrane – HVO)
KAS Vizovice
ATD Valašské Klobouky
KSK Zlín
                        Srbská dobrovolnická garda (Srpska dobrovoljačka garda - SDG)
                                   BSK
                        Armáda Republiky Bosny a Hercegoviny (ARBiH)
                                   TARA Nedašov
 
 2     SITUACE
 2.1          SDG
                        Srbská dobrovolnická garda se připravuje na protiútok na chorvatské pozice u           Vizovaru. Vzhledem k hlášení o aktivitě ARBiH v oblasti a uzavřené oficiální  dohodě mezi chorvatskou a bosňáckou komunitou je možno předpokládat součinnost          těchto jednotek, která by situaci SDG mohla výrazně zkomplikovat.
 2.1.1                kdo se účastní operace
Jednotka zkušených Arkanových tygrů, blíže neurčená struktura, pravděpodobně o síle menší čety.
 2.1.2                úkol vyššího velitele (velení vojsk Republiky srbské Bosny a Hercegoviny)
Zastavit za všech podmínek postup chorvatských vojsk v okolí Vizovaru, který je naprosto strategickou silniční křižovatkou. Cílem je likvidace veškerých nepřátelských pozic v oblasti a odstranění chorvatského diplomata, který by se podle informací z rozvědné služby měl pokusit o uzavření místní dohody mezi jednotkami HVO a ARBiH.
 2.1.3                zámysl vyššího velitele
Podle možností provést útok na chorvatské pozice, dobýt a zničit co nejvíce z nich a soustředit se na likvidaci VIP na chorvatské i bosňácké straně dle momentální situace.
 2.1.4                přičleněné a vyčleněné části jednotek
Osobní garda vrchního velitele (Arkan – VIP).
 
 2.2          HVO
Chorvatská rada obrany zaujala obranné pozice na SV od Vizovaru. Očekává se protiútok srbských jednotek z vizovarské posádky. Podle dohody mezi chorvatským společenstvím Herceg-Bosna a bosňáckou Republikou Bosna a Hercegovina je povoleno chorvatským jednotkám operovat na území Bosny a Hercegoviny ve spolupráci s ARBiH, ale současná situace vztahů je dosud nejasná a jeví se jako neutrální. V terénu je hlášena účast chorvatského diplomata, který by se měl pokusit navázat kontakt s velením ARBiH. V případě pozitivního průběhu jednání by HVO mohlo získat podporu bosňáckých jednotek. V případě negativní reakce jednotek ARBiH bude proti nim zahájena bojová činnost.
 2.2.1                kdo se účastní operace
HVO je organizováno do 1. čety roty D 24. pěšího praporu, který se účastnil bojů u Dolniho Lhotje, po porážce u Komonjecu je přeskupen a přezbrojen. Bojové rozdělení bude provedeno na místě.
 2.2.2                úkol vyššího velitele (rota D)
Rota D, rozmístěna na kopcích SV od Vizovaru, má za úkol připravit se na protiútok srbských jednotek na nově získaných pozicích, vybojovaných během ofenzívy v posledních několika týdnech od operace Závora. Podle možnosti je třeba navázat kontakt s ARBiH, která má v oblasti vlastní úkoly a v případě nepřátelské reakce směrem k chorvatským jednotkám by mohla znamenat výrazné nebezpečí. Je rovněž nutné zajistit osobní bezpečnost vlastního diplomata a umožnit jeho kontakt s představiteli ARBiH.
 2.2.3                zámysl vyššího velitele (rota D)
Vybudovat pozice na určených místech, provádět ústupový boj na liniích a pevně zabezpečit hlavní základny čet, v případě kontaktu s nepřítelem budou přivolány posily (čas příchodu je cca 6 hodin od vyhlášení poplachu). Po kontaktu s ARBiH v případě neutrální reakce se pokusit o zajištění jednání mezi velením ARBiH v oblasti a vlastním diplomatem a dohodnout podle možností součinnost proti sbrským jednotkám.
 2.2.4                přičleněné a vyčleněné součásti jednotek
Eskorta chorvatského diplomata.
 2.3          ARBiH
Protože v oblasti Vizovaru žije početná menšina bosenských muslimů, je v oblasti očekávána aktivita bosňáckých jednotek ARBiH. Tyto do konfliktu dosud nezasáhly a jejich činnost vzhledem k chorvatským ani srbským jednotkám není možno předem odhadnout. Předpokládá se, že se jednotky ARBiH budou soustředit na udržování svých zájmů v oblasti, podle střetu s SDG a HVO budou reagovat na změny situace, v případě nedostatečné bojové kapacity je pravděpodobné uzavření dohody s Chorvaty. Nepotvrzené zprávy hovoří o účasti blíže neidentifikovaného radikálního islámského velitele, napojeného na mezinárodní teroristickou síť.
 2.3.1                kdo se účastní akce
ARBiH má neznámou strukturu, pravděpodobně se bude jednat o zkušenou jednotku o síle konvenčního družstva, doplněnou o dobrovolníky z islámských zemí, kteří mají vysokou morálku. Je přepokládána rovněž účast mezinárodně hledaného islámského radikálního představitele.
 2.3.2                úkol vyššího velitele
Zajistit bezpečnost bosensko-muslimských civilistů v oblasti, zbudovat opevněnou stabilní pozici a reagovat dle možností na aktivitu chorvatských a srbských vojsk v oblasti.
 2.3.3                zámysl vyššího velitele
Zbudovat základnu a navázat kontakt s chorvatskými a srbskými jednotkami v oblasti, pokusit se o získání vlivu v území, pokud možno samostatně, popř. v případě vůle o dohodu s chorvatskými vojsky ve spolupráci s nimi.
 2.3.4                přičleněné a vyčleněné součásti jednotek
Osobní ochranka muslimského prominenta (VIP).
 
 3     ÚKOL
-         získat, popř. zlikvidovat významné body v terénu, buď samostatně nebo ve spolupráci jednotlivých frakcí
-         eliminovat nepřátelské VIP v případě, že to bude smysluplné (dle situace)
 
 4     PROVEDENÍ
 4.1          koncepce činnosti – popis provedení
Bojové operace budou zahájeny od 0900, do té doby je zakázáno provádět veškerou bojovou činnost včetně průzkumu a pozorování nepřítele. HVO je od tohoto okamžiku na pozicích, SDG vyráží z Vizovaru (přesné souřadnice seřadiště budou součástí OPORDU), ARBiH do těchto chvil bude mít zbudovánu a obsazenu jednu stabilní základnu (poloha bude upřesněna v OPORDU).
 4.1.1                hranice prostoru
Bojový prostor se rozkládá mezi obcemi Vizovice a Slušovice ve Zlínském kraji, je omezen hranicí lesa, popř. vytyčen výrazným způsobem. Bude upřesněno v OPORDU, podobně jako přesná pravidla pohybu vně a dovnitř prostoru během akce.
 4.1.2                respawn pointy (RP) a důležité body
Každá strana si zřídí RP dle své volby na hranici bojového prostoru. Tento bude označen výrazným způsobem, aby bylo zřejmé, že se jedná o RP. Bojová činnost v blízkosti RP je zakázána.
 4.2          instrukce
 4.2.1                uniformy a společná výstroj
- stejnokroje dle týmů, obecně maskování vhodné do lesního porostu
- ARBiH povinně palestinu (shemagh), příp. barakudu uvázanou po arabsku na hlavě během celé akce
- rozlišení HVO/SDG bude řešeno pravděpodobně barevnými páskami dle běžných zvyklostí
- AS zbraň a munice dle možností a strategie jednotlivých frakcí
- pyrotechnika dle možností a strategie jednotlivých frakcí (přesná pravidla použití, resp. vyhrazené prostory budou upřesněny v OPORDU)
- ochranné prostředky (brýle)
- reflexní vesta
 4.2.2                časový rozvrh
- 0800 – 0900 – sraz jednotlivých frakcí na určených bodech
- 0900 – 1800 – průběh bojové činnosti (předpokládané)
- 1800 – 1900 – sraz na debriefing
- 1900 a dál – pro zájemce afterpárty (nahlásit předběžný zájem pro zajištění bečky, nocování v terénu)
 4.2.3                Priority nácviku
- budování a obrana pevných pozic
- ústupový boj
- diverzní a průzkumné akce
- likvidace VIP
 4.2.4                rozvrh důležitých nástupů
- briefing polních velitelů frakcí (tedy bez VIP) proběhne ve Zlíně dne 29.8.2008, čas okolo 1700, popř. dle domluvy)
 4.2.5                informační požadavky velitele
- pravidla standardní (BSK)
Specifika akce
- využití zdravotníků (max. jeden na tým, viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí). V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
- pyrotechnika povolena pouze při plnění diverzních akcí (útoky na hlavní základny, eliminace VIP apod.). Bude upřesněno s veliteli.
- respawn (předběžně):
- SDG – jakmile se sejde na RP pět nebo více vojáků
- HVO – po půlhodině (celá - půl)
- ARBiH – po půlhodině (čtvrt – tři čtvrtě)
 
 5     ZABEZPEČENÍ
 5.1          vybavení
- obvazy (zajistí pro své zdravotníky velitelé frakcí)
- strava vlastní
- alkohol vlastní v případě účasti na afterpárty
- v případě zájmu bude zajištěna bečka (předběžnou účast odeslat s tímto PO)
 5.2          doprava
-         vlastní, v případě zajištění vybavení je možnost domluvit odvoz
-         Vizovice se nachází na autobusové trase Zlín – Vizovice - Vsetín
-         Vizovice se nachází na vlakové trase Otrokovice – Zlín – Vizovice
 
 6     VELENÍ A SPOJENÍ
 6.1          posloupnost velení
 6.1.1                Master of Game: Edems
 6.1.2                SDG
- velitel Arkan (VIP)
- polní velitel dle volby Arkana
 6.1.3                HVO
- velitel Edems
- neznámý chorvatský diplomat (VIP)
 6.1.4                ARBiH
- velitel neznámý muslimský radikál (VIP)
- polní velitel Šťavel
 6.2          plán spojení
- Master of Game: Edems (tel. 725 686 471, e-mail edems84@gmail.com)
- spojení vlastní dle možností (RF-10, PMR)
- velitelé budou dostupní na mobilu pro účely nouzové komunikace mezi veliteli frakcí
 
 7     PŘÍLOHY
- Příloha č. 1: Mapa prostoru
- Příloha č. 2: poster Tenkrát na Balkáně 2: Regnum Irae
 
                       
                       
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář