Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regnum Irae: OPORD - SDG

28. 8. 2008

BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)

 
1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz 1. četu SDG
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 30.8.2008, 0800 - 1800
1.4. organizace jednotek - výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
1. četa SDG
-         1. BSK
-         OSVK
-         ANH
 
2. POČASÍ
 
2.1.předpověď počasí na dobu plnění úkolu
polojasno až zataženo, bez srážek
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: rozednění 0440, východ 0515, západ 1850, soumrak 1924
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (nov, bez měsíce)
2.4. teploty (přes den cca 20°C)
2.5. směr a rychlost větru (Z/SZ 5m/s)
 
3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
 
3.1. seznámení s prostorem činnosti
viz. Příloha 2
Cílový prostor se rozkládá v okolí vrcholu Brizka (409 m n. m.) mezi obcemi Vizovar a Slušovar, jeho rozměry jsou cca 500x500m.
 
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečná a jinak důležitá místa.
- vrchol Brizka (409 m n. m.)
- údolí Čamínského potoka
 
3.3. Závěr topografických informací:
 
3.3.1. vedení palby a viditelnost (v lese 15-50m)
3.3.2. povrch a vegetace (smíšený les, křoviny, zelená vegetace)
3.3.3. překážky a zátarasy
3.3.4. klíčové oblasti – vrchol Brizka
3.3.5 komunikace a cesty – lesní nezpevněné komunikace

4. SITUACE
Vizovar je v současnosti okupován srbskými jednotkami, které se sem stáhly při ústupu od Zadvorce. Vzhledem k tomu, že Chorvatská vojska postupují Srbům v patách, očekává se jejich střet na předměstí Vizovaru, který je pro obě vojska klíčový. Podle diplomatických odezev z chorvatského společenství  Herceg-Bosna se pokusí HVO o navázání kontaktu s jednotkou ARBiH za pomoci politického představitele M. T. Maroševiće, který dobře znám svým kladným vztahem k muslimům a jako dobrý vyjednavač je pravděpodobně považován muslimy za důvěryhodného. Síly ARBiH i HVO jsou tentokrát zvlášť obecně slabší než SDG, a to jak v počtu, tak i ve zkušenostech a výzbroji, ovšem jejich spojenectví by mohlo pro SDG znamenat výrazné nebezpečí. Jak ARBiH, tak i HVO operují ve známém terénu, přičemž HVO má pravděpodobně nejaktuálnější informace, protože pozice už má obsazeny.
 
4.1. NEPŘÍTEL
 
a) Armáda Republiky Bosny a Hercegoviny
4.1.1. kdo
- pravděpodobně síla konvenčního družstva
- část tvoří mudžahedíni – dobrovolníci z islámských zemí
- předpokládána dobrá soudržnost, extrémně vysoká morálka
- kvalitní výzbroj a výstroj
- VIP – islámský radikální velitel s mnohaletými bojovými zkušenostmi
4.1.2. co
- provádějí průzkum a zajištění oblasti
- nejpravděpodobnější činnost: průzkum bojem, diverzní činnost, omezená obrana strategických bodů, zesílená v místě základny
- nejnebezpečnější činnost: útoky na základnu, atentáty na VIP
4.1.3. kde
- informace nejsou k dispozici
 
b) Chorvatská rada obrany (HVO)
4.2.1. kdo
- pravděpodobně síla menší čety
- různá úroveň výcviku, mezery v technickém zajištění a výzbroji
- pravděpodobná přítomnost chorvatského politika M. T. Maroševiće (VIP)
4.2.2. co
- zaujala pozice v okolí vrcholu Brizky
- nejpravděpodobnější činnost: držení obrany a strategických bodů, provádění ústupového boje, pokus o spojení se silami ARBiH
- nejnebezpečnější činnost: útoky na VIP, léčky
4.2.3. kde
- rozmístění HVO bude pravděpodobně v bezprostřední blízkosti kóty Brizka (409 m n. m.)
 
4.3. VLASTNÍ SÍLY
 
4.3.1. úkol jednotky o úroveň výš
Oddíly Arkanových tygrů mají za úkol podpořit útok Armády Republiky Srbské (VRS) na kopcích obklopujících předměstí Vizovaru. Oddíly SDG jsou v pohotovosti ve Vizovaru, v 0900 mohou vyrazit jejich jednotky do prostoru a pokusit se rozrušit budování obranných pozic, které HVO postupně zdokonaluje. Kdyby stihly být dokončeny, pravděpodobně by to znamenalo citelné oslabení srbských nadějí na znovuzískání kót, tvořící západní bránu do Vizovaru. Proto jsou vyslány elitní jednotky Arkanových tygrů, posílené, přezbrojené a odpočinuté, aby eliminovaly maximum chorvatských pozic na kopcích.
 
4.3.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
Všechny čety Arkanových tygrů operují samostatně, každá má zadán svůj specifický úkol a jejich činnost se vzájemně neovlivňuje. Není k dispozici žádná další podpora ani posily.
 
4.3.3. případné připojené či vyčleněné síly
Osobní garda Arkana (VIP).
 
5. ÚKOL (vlastní jednotka)
1. četa SDG pod přímým velením Arkana provede útok na chorvatské pozice na vrcholu Brizka, dobyje a obsadí co nejvíce z nich.
Dalším úkolem je likvidace chorvatského diplomata M. T. Maroševiće, jehož kontakty s muslimy v oblasti by závažně narušily srbské plány. Marošević pravděpodobně předá v případě spojení HVO s ARBiH Bosňákům informace z chorvatského průzkumu, čímž by se ARBiH stala další výraznou hrozbou.
Sekundárním cílem atentátu bude blíže neupřesněný muslimský velitel (VIP), který se podle dostupných informací věnoval v posledních letech cvičení mudžahedínských jednotek v Afghánistánu a Íránu. Jeho likvidace by mohla oslabit morálku a odpor muslimských bojovníků.
 
6. PROVEDENÍ
 
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky do detailů
1. četa SDG se do 0800 přesune na stanovené místo (vyznačeno v mapě), kde v rychlosti zbuduje základnu a určí si RP na hranici prostoru nebo mimo něj, cca 100m od základny směrem ven z prostoru. Od 0900 začne průzkum a útoky na chorvatské pozice, cílem bude získat a co nejdéle držet strategické body v terénu, které jsou nyní ovšem v držení HVO.
Primárním cílem je především lokalizace základny ARBiH, kde pravděpodobně proběhne jednání mezi velením zdejší vládní jednotky a chorvatského diplomata Maroševiće. Toto jednání bude podle odhadů trvat cca 30 minut a budou u něj přítomny obě VIP (chorvatské i muslimské), které jsou zároveň strategickými cíli pro Arkanovy tygry. Informace o základně ARBiH je možno zjistit buď získáním zajatce nebo průzkumem, dle situace je třeba pokusit se o eliminaci VIP co nejdříve, než se podaří HVO a ARBiH navázat kontakt a vyměnit podstatné informace.
Zároveň je důležité ochránit vlastní VIP (Arkana), který se musí povinně většinu času zdržovat na základně, popř. v její bezprostřední blízkosti. Jeho ztráta by znamenala výraznou výhodu.
Další postup závisí na vývoji situace.
 
Manévr: dle obvyklých postupů
Palba: dle obvyklých postupů
 
6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Ochranka VIP bude zajišťovat jeho bezpečnost.
 
6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
---
6.4. Sladění činnosti
 
6.4.1. časový plán
- 0800 – 0830: nástup a bojové rozdělení
- 0830 – 0900: odchod na pozice a začátek pohotovosti
- 0900 – 1700: bojová pohotovost
- 1700 – 1800: společný debriefing
- 1800 – dál: odchod nebo volná zábava
 
6.4.2. informace o spřátelených silách
V dané době v oblasti neoperují žádné spřátelené jednotky
 
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
- bojovníci ARBiH budou mít povinně po celou dobu na hlavě shemag (palestinu), popř. barakudu, obvázanou po arabském způsobu
- SDG – povinně modrá rozlišovací páska na obou pažích
- HVO – povinně zelená rozlišovací páska na obou pažích
- za správné označení zodpovídá velitel oddílu
 
6.4.4. pravidla pro boj
Pravidla standardní.
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 
Specifika akce:
 
Kritéria úspěchu
- na vyhodnocení boje bude mít za SDG vliv (dle priorit):
1.      likvidace diplomata M. T. Maroševiće (chorvatské VIP)
2.      dodržování Ženevské konvence
3.      přežití vlastního VIP
4.      doba držení strategických pozic (min. 40%)
5.      počet strategických pozic v držení na konci (min. 3)
6.      počet zabitých Chorvatů a Bosňáků celkem
 
Pozn: Některé z bodů mohou být (a logicky pravděpodobně jsou) zároveň cíli některých dalších bojujících stran. U těchto pak nehraje roli, která ze stran úkol splnila. Jediné úkoly, které se vztahují vždy na konkrétní frakci jsou ty, týkají se držení strategických bodů.
 
Speciální postavy a jejich specifika

 

VIP

VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní. Každá frakce má jednu VIP postavu.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.
VIP postavy jsou povinny trávit většinu času na základně nebo v jejím bezprostředním okolí.

 

Velitelé

Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu. V případě svého vyřazení se velitel odebere na mrtvoliště a odtud může okamžitě (nečeká na mrtvolišti na uplynutí respawnu) vrátit na hlavní základnu své frakce. Zde může vykonávat veškeré funkce s jediným omezením: nesmí použít zbraň do uplynutí času svého respawnu. Během této doby může být nepřítelem buď  zajat nebo znovu vyřazen. V případě nového vyřazení odchází na mrtvoliště a může se na základnu vrátit opět podle stejných podmínek. Pro velitele platí – podobně jako pro řadové bojovníky – povinnost zůstat 5 minut po zranění na místě a čekat na ošetření zdravotníkem.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.

 

Dobývání strategických bodů

- strategické body v terénu budou označeny páskou a vlajkou – u nich bude umístěn papír s tužkou a vlajky jednotlivých frakcí
- strategický bod je dobyt tehdy, když je na papír dopsán záznam, kde je uveden název frakce (SDG, HVO, ARBiH), přezdívka bojovníka a čas získání a vyvěšena vlajka příslušné frakce (vyměněna za vlajku minulého držitele)
- velitel frakce po zjištění o dobytí bodu pošle SMS z mobilního telefonu na centrálu, kde bude uveden název frakce, číslo dobytého stanoviště a čas odeslání SMS pro přesné zpětné vyhodnocení; pro kontrolu je doporučeno vést na základně velitelský deník se zapsanými časy dobytí stanovišť
- čas držení strategického bodu se počítá až od doby, kdy velitel frakce pošle SMS, nikoliv od doby dobytí bodu vojáky v poli. Oba časy budou evidovány a podle rozdílu v časech v terénu a na základně bude vyhodnocena schopnost komunikace uvnitř jednotlivých frakcí (fronta – štáb a zpět).
 
Použití zdravotníků
- max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí. V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
- zdravotníci budou viditelně označeni červenou páskou na pravé paži
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté okamžitě vrátí. Může jej rovněž prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajat může být i zraněný bojovník, pokud:
            - není už obvázán (už byl během tohoto respawnu jednou zraněn)
- bude do 5 minut od zranění ošetřen zdravotníkem
 
Výslech
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce
            - polohu základnen
            - otázky týkající se taktiky a strategie

 

Mučení

Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout. Bude dále upřesněno na místě srazu po dohodě s veliteli.
 
6.4.5. pravidla chování v terénu
- nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
- pyrotechnika zakázána (s výjimkou výslovného povolení organizátora)
- Bojová pohotovost začíná v 0900. Od této chvíle jsou všichni zúčastnění bez výjimek povinni nosit ochranné brýle až do ukončení bojové pohotovosti organizátorem.
 
6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
- s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá
 
6.4.7. plán přesunu
- bude upřesněn na briefingu velitelů týmů
 
7. ZABEZPEČENÍ - logistika   
 
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
            7.2.1. strava
            - vlastní
            7.2.2. munice
            - vlastní
            - munice není omezena
            7.2.3. zbraně
            - vlastní
            - velení čety dodá omezený počet kusů
            7.2.4. zdravotnický materiál
            - vlastní
- omezené zásoby zajistí velení čety
            7.2.5.doprava
            - vlastní
            7.2.6.praní a koupání (hygiena)
            - Vizovice (2 km)
            7.2.7. údržba
            - údržbu a opravu zajistí velení čety
 
8. VELENÍ A SPOJENÍ
 
8.1. velení
Velitel SDG – Arkan (VIP)
Velitel 1. čety - Legija
 
8.2. spojení:
            8.2.1. metody spojení
- dle uvážení velitele
            8.2.2. plán spojení
            - dle uvážení velitele
            8.2.3. jiné signály
            - dle uvážení velitele
            8.2.4. signály (kódy)
            - kódované spojení nepoužívat
            8.2.5. heslo
            N/A
            8.2.6. číselné heslo
            N/A
            8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
            - zvolání dle uvážení velitele
 
9. PŘÍLOHY
Příloha 1: VIP
Příloha 2: Mapa prostoru
Příloha 3: plakát Regnum Irae