Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prozorama: Předběžná opatření

3. 12. 2008
Předběžná opatření
 
Vrátit zpět nejpozději do: pondělí8.12.2008 kam: edems84@gmail.com
1. ÚVOD PO
1.1. název
         Tenkrát na Balkáně 4, Zima 92: Prozorama
        
1.2. datum a místo konání
sobota 20.12.2008; prostor jižně od Zlína; Zlínský kraj
 
1.3. organizace jednotek (předpokládané)
- Chorvatská rada obrany (Hrvatsko vijeće obrane - HVO)
         KAS Vizovice
         ATD
         TAZ
         ZAT
         Czech Troopers
- Srbská dobrovolnická garda (Srpska dobrovoljačka garda - SDG)
1. BSK
ANH
OSVK
5th SFG
PPCh
- Armáda Republiky Bosny a Hercegoviny (Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH)     
            TARA
            KAS
            Cizinecká legie TARA
            Zelená pěchota
2. SITUACE
Okres Prozor-Rama leží na dopravní tepně M16.2, která protíná celou Bosnu a Hercegovinu z jihu od Chorvatských hranic přes Mostar, Jablanicu, Bugojno a Banja Luku až zpět do Chorvatska na severu. Sídlo Prozor leží mezi městy Jablanica a Bugojno, v celém okrese žije cca 7,500 obyvatel především národnosti chorvatské (65%) a bosňácké (33%). V současné době odpovídá poměr kontroly území zhruba národnostnímu složení, tedy z větší části je pod vojenským vlivem HVO.
V okresu je dosud klid, jednotky HVO poklidně hlídkují. Protože se ovšem okres nachází na strategické dopravní komunikaci, je v zájmu srbských vojsk získat nad silnicí kontrolu. Díky tomu by se jim výrazně zkrátily zásobovací linie a byl by vytvořen předpoklad pro odříznutí chorvatských a bosňáckých enkláv ve střední Bosně.
ARBiH by získání kontroly nad tímto úsekem silnice zajistilo kontrolu celé magistrály z Mostaru až po Bugojno a tedy možnost efektivně přesunovat jednotky při dalším útoku ve směru Donji Vakuf a Jajce, které jsou z velké části obývány bosňáckým obyvatelstvem, ale v současnosti pod kontrolou srbských vojsk.
3. ÚKOL
Chorvatské jednotky HVO budou vykonávat pravidelnou strážní činnosti v okolí Prozoru a monitorovat situaci na kótách okolo klíčové komunikace. Pokud zjistí aktivitu nepřítele, pravděpodobně vyhlásí v oblasti poplach a přivolají posily.
V zájmu jednotek ARBiH, stejně jako SDG, je získat pod svou kontrolu silnici, protínající okres ze severu na jih. Mohou toho dosáhnout zajištěním klíčových bodů po stranách této komunikace.
4. PROVEDENÍ
4.1.1. koncepce činnosti - popis provedení
Získání silnice bude probíhat formou zajištění jednotlivých cílových bodů, na nichž budou jednotky plnit specifické úkoly, většinou nebojového charakteru.
Oddíly SDG a ARBiH budou rozděleny na pětičlenné týmy, které budou fungovat separátně v jistém souladu ve stylu průzkumných či výsadkových jednotek, které připravují terén pro invazi větších celků.
Bude kladen vysoký důraz na schopnosti velitelů týmů v ohledech orientace, dělby práce a improvizace.
 
4.1.2. hranice prostoru
Herní prostor se rozkládá cca 10km na jih od Zlína. Bude upřesněno.
 
4.1.3. respawn pointy (RP) a jiné důležité body
Respawn nebude, boj bude tvořit jen malou část akce a vyřazení bude řešeno použitím zdravotníka.
 
4.2. instrukce
 
4.2.1. uniforma a společná výstroj
- barevné označení dle frakcí nebude povinné
- ARBiH – povinně muslimská pokrývka hlavy (barakuda nebo palestina uvázaná po arabsku)
- označení zdravotníků, velitelů atd. nebude povinné
- AS manuální zbraň a munice (stačí teoreticky dvě na tým)
- ochranné brýle
- digitální fotoaparát (jeden na tým)
- hlídkový deník (jeden na tým)
 
4.2.2. časový rozvrh
- 0700: začátek jednotlivých týmů z dané lokace (bude součástí OPORDu)
- 0700 – 1700: plnění úkolů a přesun terénem
- 1700 – 1800: debriefing jednotlivých frakcí a vyhodnocení zpravodajských informací
- 1800: ukončení akce
 
4.2.3. priority nácviku
- orientace a navigace
- přežití v zimě
- zneškodnění hlídky
- dělba práce v týmu
- první pomoc
- pravidla pro ekologické chování v terénu a likvidace stop
 
4.2.4. rozvrh důležitých nástupů
- briefing velitelů týmů proběhne dle domluvy
 
4.2.5. informační požadavky velitele
Pravidla standardní. Pyrotechnika zakázána.
Upřesnění pravidel:
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- zásah šiškou je platný
- zásah sněhovou koulí je platný
 
Specifika akce:
Informační válka
Každý tým bude poctivě dokumentovat svou průzkumnou činnost dle pokynů. Po akci proběhne debriefing, během něhož budou mít velitelé frakcí čas zkompletovat a doplnit svou dokumentaci, budou přehrány digitální snímky a podle těchto podkladů bude organizátorem vyhodnocen výsledek akce. V případě nedodání kompletní a kvalitní dokumentace se nepodaří cílové území získat – vlastní řádné jednotky nebudou mít dostatek podkladů pro efektivní postup.
 
VIP
Role VIP bude upřesněna. Tradiční VIP postavy se pravděpodobně vyskytovat nebudou.
 
Zranění
Zraněný bude ošetřen zdravotníkem jednotky v souladu se zásadami první pomoci a jako živé zranění na konkrétní části těla. Bude upřesněno v OPORDu. Umírat se nebude, dokud bude dostatek obvazů.
 
5. ZABEZPEČENÍ
5.1. vybavení
- plná polní
- manuální zbraň
- zimní výstroj dle uvážení
- zdravotnické vybavení
 
5.2. doprava
- vlastní na zodpovědnost velitelů jednotlivých týmů
6. VELENÍ A SPOJENÍ
6.1. posloupnost velení
ARBiH: Karnet
HVO: Edems
SDG: Arkan
 
6.2. plán spojení
Hlavní pořadatel: Edems (mobil: 725686471, e-mail: edems84@gmail.com)
Kontaktovat v případě potřeby.
7. PŘÍLOHY
- Registrace týmu pro TNB Zima 92: Prozorama
 
8. DOTAZY
Dotazy zodpoví osobně Edems na e-mailu nebo mobilu (viz. 6.2 Plán spojení).