Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operace Závora - Bojový rozkaz (OPORD) - SDG

31. 7. 2008

BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)

1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz pro hlídky SDG, sektor Dolni Lhotje
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 2.8.2008, 1930 – 3.8.2008, 0530
1.4. organizace jednotek -výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
Průzkumný-diverzní tým SDG

2. POČASÍ
2.1.předpověď
počasí na dobu plnění úkolu
-oblačno
-bez srážek,
-aktivita Slunce na velmi slabé úrovni. ¨
-Geomagnetické pole převážně
klidné.
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: 2.8. -sobota (rozednění 0355, východ
0433, západ 1943, soumrak 2021), 3.8. -neděle (rozednění 0356, východ 0434, západ 1942,
soumrak 2019)
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (nov, bez měsíce)
2.4. teploty (denní +28°C, noční +18°C)
2.5. směr a rychlost větru –jižní/jihozápadní, 5m/s

3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
3.1. seznámení s prostorem činnosti
Viz. Příloha 1.

Prostor se rozkládá mezi vrcholem Komonjecu (672 m n. m.) a Dolnim Lhotje. Klíčové
prostory jsou v mapě
ohraničeny liniemi a identifikovány pomocí písmen A, B, C, D. Dva
z těchto prostorů
se rozkládají na hřebeni mezi vrcholem Komonjecu a zříceninou Segrad,
zbylé dva v lesích v blízkosti obce Dolni Lhotje.
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečnáajinak důležitá
místa.
-turistická značka modrá (JZ-SV, spojuje Stari Svjetlov a Komonjec).
-vrchol Komonjecu (672 m n. m.)
-vrchol Baba (635 m n. m.)
-vrchol Kriby (363 m n. m.) – přibližné místo vyhlášení poplachu v mapě
zaznačeno
kroužkem
-pramen Sojsinka (pitná voda)
- zřícenina Stari Svjetlov
- zřícenina Segrad
3.3. Závěr topografických informací:
3.3.1. vedení palby a viditelnost (v lese 50-100m)
3.3.2. povrch a vegetace (kulturní smíšený les, louky, pole)
3.3.3. překážky a zátarasy (zříceniny Segrad a Stari Svjetlov – ztížený přístup po strmých
stěnách)
3.3.4. klíčové oblasti – obranné sektory A, B, C, D.
3.3.5 komunikace a cesty – lesní nezpevněné komunikace

4. SITUACE
Dolni Lhotje bylo většinou srbských jednotek opuštěno, aby mohla být posílena obrana
strategického mostu v Zadvorcu, v obraně města zůstala poslední četa Arkanových tygrů,
složená ze tří družstev, která se střídají na hlídkách tak, že dvě
mají pohotovost a jedno je
v záloze. Srbské velení očekává hlavní ofenzívu u Zadvorce, vojáci tedy odpočívají a hlídají
osadu, v okolí dosud nenastal žádný vojenský střet. Podle informací z průzkumu nemůže mít
HVO ani dostatek mužů
ani výstroje na ohrožení srbských pozic v Dolnim Lhotje.

4.1. NEPŘÍTEL
4.1.1. kdo
Průzkum hovořío četě
lehké pěchoty HVO; nespecifikovaná a pravděpodobně
nízká úroveň
výzbroje a výcviku.

4.1.2. co
Žádná aktivita nebyla dosud zaznamenána. ¨
Nejpravděpodobnější činnost nepřítele: průzkumná činnost a pozorování.
Nejnebezpečnější činnost nepřítele: umístění léček, odstřelovačů, strážní patroly

4.1.3. kde
Odhad: osada Provodovo (malá vojenská posádka) a kóta Komonjec (ideální místo pro
pozorování terénu). Zřetel brát na obranné sektory A, B, C, D.

4.2. VLASTNÍ SÍLY
4.2.1. úkol jednotky o úroveň
výš
Četa Arkanových tygrů
zajišťuje Dolni Lhotje pomocí strážní činnosti a frekventovaného
hlídkování v okolí. V případě
zjištění kontaktu má za úkol zdržet případného útočníka
diverzními akcemi během noci.

4.2.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
Nejbližší posádky jsou v Zadvorci (10 km) a Lugačovjevu (8 km), posily jsou však prakticky
vyloučeny kvůli celkovému napětí v oblasti a relativně
tenké linii obrany, kterou srbské
jednotky drží. Přesun po silnicích také není doporučen, protože chorvatská vojska se zaměřují
na přípravu léček na komunikacích. Jediný pohyb sil je možný nepozorovaně
mimo
komunikace.

4.2.3. případné připojené či vyčleněné síly


5. ÚKOL (vlastní jednotka)
Běžná hlídková činnost v Dolnim Lhotje. V případě
kontaktu vyslat patrolu, zjistit sílu a úmysl protivníka. V případě
zjištění pevných pozic podle taktické situace diverzním způsobem zneškodnit (pokud situace umožňuje). Přitom je třeba získat maximum dokumentů s informacemi (mapy, rozkazy, deníky). V případě likvidace hlavní základny HVO je bojová činnost ukončena a SDG jednoznačně vítězí.

6. PROVEDENÍ
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky
Od 1930 hlídková pohotovost v Dolnim Lhotje. Signálem pro vyhlášení poplachu je výstřel
světlice nebo z ruční zbraně. Diverzní tým v takovém případě
vyrazí na průzkum klíčových
obranných sektorů
A, B, C, D a dle taktické situace řeší kontakt s protivníkem, v případě
nalezení nepřátelské pozice (základna, pozorovatelna, …) je úkolem zneškodnit tuto pozici
(zmocnění se pozorovatelského deníku, likvidace pozice výbušninou – příloha č. 2).
Manévr: podle běžných taktických postupů
Palba: podle běžných taktických postupů

6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Diverzní tým je připraven v pohotovosti na základně. V případě
vyhlášení poplachu je jeho
úkolem prozkoumat čtyři klíčové prostory SZ obranného sektoru.

6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
6.4. Sladění činnosti
6.4.1. časový plán
-2.8. 1930: nástup na pohotovost v Dolnim Lhotje
-další postup závisí na vývoji situace (v případě
nevyhlášení poplachu může diverzní tým
vyrazit do terénu nejdříve v 2015 – „tichý poplach“)
-3.8. 0530: ukončení pohotovosti (v případě
vyhlášení poplachu je diverzní tým střídán
okamžitě
po návratu z akce po splnění úkolu = konec pohotovosti po návratu do Dolniho
Lhotje)

6.4.2. informace o spřátelených silách
-v SZ obranném sektoru neoperují žádné spřátelené jednotky
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
-rozlišení jednotek individuálně

6.4.4. pravidla pro boj
-vítězství SDG: zničit pomocí výbušniny hlavní základnu jednotky HVO
-prohra SDG: nezničení žádné pozice HVO

-na vyhodnocení boje bude mít za SDG vliv (podle priorit):
-počet zlikvidovaných pozic
-množství ukořistěných dokumentů
-veřejné mínění (dodržování Ženevských konvencí)
-čas od vyhlášení poplachu do splnění úkolu (likvidace základny –ukončení boje)
-počet zabitých vojáků
HVO
-bojová pohotovost začíná v okamžiku vyhlášení poplachu v okamžiku odpálení světlice či
rakety nebo v okamžiku vyhlášení tichého poplachu v 2015.
-friendly-fire je platný
-zásah do helmy je platný
-zásah do zbraně
je neplatný
-pozice (pozorovatelna, základna) může být zničena umístěním výbušniny (příloha č.2) tak,
že bude „výbušnina“ připevněna k ceduli, označujícím stavbu (tento bude viditelně
umístěn
v jádru této pozice min. 50cm nad zemí). Taková pozice bude považována za nefunkční a
bude nemožno ji vojáky HVO dále využít.
-získání válečného zajatce: v případě
vyzvání nepřítele ke složení zbraní (před zahájením
palby na něj) mohou srbští vojáci získat zajatce. V takovém případě
musí zajímající voják
nebo jednotka vyčkat na reakci zajímaného (přijme nebo odmítne se vzdát). Je možno
zajmout libovolného vojáka nebo jednotku HVO. V případě
úspěšného získání zajatce je tento
zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy), které má u sebe.
Zajatý bojovník musí popravdě
podle svých vědomostí zodpovědět otázky ohledně
stanovišť
HVO s výjimkou hlavní základny. Informace o hlavní základně
je povinnen podat pouze
v případě, že SDG použije „srbské mučení“. (Použití jako verbální oznámení zajatému, že je
mučen. POZOR!!! Je porušením Ženevské konvence a válečným zločinem!!!).

-v případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň
zajímajícímu a řídí se jeho
pokyny. Zajímající má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň
mu poté vrátí.
-v případě, že na výzvu ke složení zbraní nepřítel reaguje negativně
(útěk, střelba, …),
je možno jej ještě
zajmout, pokud bude zasažen poloautomatickou střelbou (zraněn).
V takovém případě
je třeba před započetím výslechu či mučení počkat min. 15 minut a
postarat se o pohodlí zajatce (ošetření– občerstvení atd.) a během této doby se nesmí
sám pohybovat (může být ale transportován bez vlastní pomoci).
-v případě, že bude na útěku protivník zastřelen dávkou (automatický režim), je
mrtev, musí odevzdat veškerou dokumentaci (mapy, zápisky), oblékne reflexní vestu a
odebírá se na mrtvoliště.
-navrácení zajatce – buď
propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (opět
oproti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.V případě, že byl
mučen, tuto informaci napíše na mrtvolišti do evidence mrtvých (exhumace těla stopy
po mučení potvrdí).
Zajatec může být také využit k dovedení k pozici své jednotky (použití jako živého
štítu je něco jiného a je opět proti ŽK). Maximální čas pro držení zajatce je 1 hodina.
-útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk až v okamžiku, kdy je zajat, předá
dokumenty a zodpoví otázky (nesmí předstírat zajetí). Pokud je na útěku zasažen,
označí se reflexní vestou za mrtvého a odchází na mrtvoliště.

-Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště
až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout.

6.4.5. pravidla chování v terénu
-nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
-pyrotechnika zakázána (s výjimkou výslovného povolení organizátora)
-od 2000 (sobota) do 0600 (neděle) platí povinnost mít neustále nasazeny ochranné brýle!

6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
-s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá

6.4.7. plán přesunu
V případě
vyhlášení poplachu provést průzkum obranných sektorů
A, B, C, D. Postup závisí
na konkrétní taktické situaci, upřesněno velitelem na místě.

7. ZABEZPEČENÍ -logistika
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
Ranění budou shromažďováni cca 300m od místa kontaktu s nepřítelem (mimo kontakt)

7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
Diverzní tým je vyzbrojen a vystrojen na patrolu, funguje v terénu naprosto soběstačně, posily
ani zásobování nejsou zajištěny

7.2.1. strava
-vlastní

7.2.2. munice
-omezeno pouze zdravým rozumem průměrného srbského bojovníka ;-)

7.2.3. zbraně
-dle obvyklých pravidel, použití

7.2.4. zdravotnický materiál
-vlastní

7.2.5.doprava

-vlastní

7.2.6.praní a koupání (hygiena)

-zdroje pitné vody v dosahu

7.2.7. údržba
-údržbu a opravu zajistí velení čety

8. VELENÍ A SPOJENÍ

8.1. velení
Diverzní tým SDG: Bruno

8.2. spojení:
8.2.1. metody spojení
-vlastní

8.2.2. plán spojení
-vlastní

8.2.3. jiné signály
-odpálení světlice v Dolnim Lhotje – vyhlášení poplachu (začátek akce)

8.2.4. signály (kódy)
-kódované spojení nepoužívat

8.2.5. heslo

8.2.6. číselné heslo
-upřesněno velitelem na místě

8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
-upřesněno velitelem na místě

9. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Mapa klíčových obranných prostorů
okolo Dolniho Lhotje

Příloha č. 2: Demolice

Příloha 1. Mapa prostoru s vyznačenými klíčovými prostory a místem vyhlášení poplachu