Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva z Prozoramy - Výsadkový tým A SDG Tigrovi

25. 2. 2009
Zpráva výsadkového oddílu A bojujícího v sestavě SDG Tigrovi  v operaci Prozorama 20.12.2008
 
podrobný plán operace je objasněn v OPORDU
 
Členové výsadku:
tým A: Zdenek,Radek,Ivan,Aleš,Jeery
 
Průběh:
 
20.12.2008 
7.40 výsadek oddílu v okolí Zeleného údolí proběhl úspěšně.skupina se shromáždila a připravila k akci.
8.00 výsadek vyráží do akce směr bod „S“ jižním směrem s úkolem obsadit co nejdříve tento bod a získat zpravodajské informace důležité pro další postup
8.50 výsadek dosáhl křižovatky turistických cest v místě zvaném „pod Slavnickým kopcem“. Protože se předpokládá návrat z bodu „S“ okolo tohoto bodu zanechává zde výsadek přebytečný materiál(batohy)maskovaný v terénu.
8.55 výsadek pokračuje podél polní cesty k bodu „S“. Podle stop v terénu odhadujeme že se před námi pohybuje dvojice protivníků.
9.00 výsadek přichází k bodu „S“. Pátrači identifikují pohyb okolo bodu S.
9.05 bod dobyt po oboustranném obchvatu. Ztráty protivníka 2,vlastní ztráty 1 lehce zraněný(Radek,medik). Pořízena fotodokumentace.
 
ukořistěný materiál (list papíru s textem):
SÁRA
INFORMACE:
Azimut z Persey na Natašu:70
Azimut ze Sáry na Jolanu:260
 
Protože nevíme kde se nachází bod Persey a Nataša a neznáme vzdálenost k bodu Jolana je zřejmé že bude nutné získat další informace od ostatních průzkumných skupin.
 
Plán dalšího postupu: návrat pod Slavnický kopec příprava léčky na síly A.BiH které by měli operovat v prostoru
 
9.35 po ošetření zraněného odchod podél komunikace zpět
9.45 kontakt se dvěma civilisty na cestě.řešeno obvyklým způsobem v 9.50
9:55 zaujetí pozorovacího stanoviště pod Slavnickým kopcem.
 
Plán postupu:postup směr Ilyra v případě kontaktu s protivníkem vést boj na zdrženou a zpomalit tak nástup jeho sil do prostoru
 
10.15 odchod podél komunikace směr bod Ilyra
10:40 přijetí šifrované zprávy od průzkumného týmu C.hlásí vážné problémy a zpomalení svého postupu.
10.45 zaujetí kruhové obrany pod kótou KOMONEC v místě stočení turistické značky směrem na jih.proveden průzkum směr sever.nezaznamenali jsme žádné stopy po činnosti protivníka.
 
 Plán dalšího postupu:odchod z oblasti hřebene a sestup do údolí směr sever tak abychom (v souladu s plánem akce)okolo 13.00 dosáhli bodu Viktoria
 
11.00 odchod na sever směr bod V.
11.20 po sestupu na kraj údolí stavba tábořiště v nízkém podrostu. Oběd. Pořízena fotodokumentace.
11.55 odchod na bod V. přes údolí. Při postupu využíváme remízů a sadů. Přes otevřené plochy postupujeme velmi rychle a s velkými rozestupy.
12.30 příchod na bod Viktoria odeslání zprávy průzkumnému týmu C. Čekáme na jejich příchod. Průzkum východním a severním směrem.
13.15 tým C má 15 minut zpoždění. Navázáno spojení s velením. Žádáme další instrukce. Tým C se pohybuje v okolí partizánské základny Margarita. Zasíláme zprávu týmu C kde jako bod setkání určujeme partizánskou základnu.
13.20 odchod na Margaritu. Počasí se prudce mění na sněhovou vánici. Dohlednost asi 30 m.
13.35 potvrzení od týmu C o přijetí zprávy.
14.10 navázán přímí kontakt z průzkumnou skupinou C pod kotou Klencov. Výměna informací
14.30 příchod na partizánskou základnu.
 
Situace v 14:30 po společném shromáždění na základně Margarita:
 
Výsadková skupina A splnila všechny své úkoly včas a bez problémů
Průzkumná skupina B se na bojišti neobjevila a nijak nepřispěla ke splnění společného úkolu
Průzkumná skupina C splnila s určitým zpožděním vlastní ukol.protože ale musela splnit i úkol za chybějící skupinu B došlo k velké časové ztrátě kterou už nešlo nahradit.
 
 Po shromáždění skupin A a C jsme zjistili kde se nachází konečný cíl operace bod Jolana ale ten byl příliš vzdálený od základny Margarita takže bylo rozhodnuto zůstat na partizánské základně a dále nepokračovat.
 
Podle hlášení zpravodajské služby byl bod Jolana v asi 15:00 obsazen vojsky ABiH..
 
Nedostatky:
 špatné vzájemné spojení mezi jednotlivými skupinami-pro příště navrhuji lépe zpracovat šifrovací tabulky
 Velmi špatné taktické postupy jak skupiny C tak i partyzánů(neznalost hesel,špatný taktický postup při přesunu,hlídkování)-navrhuji dodatečný výcvik před další akcí
 Skupina B byla posléze na bojišti zjištěna.její pasivní zapojení do probíhajících bojových akcí mělo zásadní vliv na plnění společného úkolu. Před příští akcí navrhuji zlepšit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými týmy nejlépe formou štábního cvičení pro velitele týmů.
 Všechny skupiny kromě týmu A nebyly dostatečně připraveny k přežití v zimních podmínkách. Doporučuji provést výcvik v přežití pro všechny skupiny.
 
Zpracoval Željko Ražnatovič, velitel SDG Tigrovi
Banja Luka, 22.12.1992