Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regnum Irae: Debriefing - HVO

1. 9. 2008

 

KAS (4. oddíl BSK) a dobrovolníci
Edems (aka Ante Bregović)
Psycho
Čupin
Miro
Katcha
Verča
Vlasťa

 

2. (ATD) a 5. oddíl BSK
MateS (aka Marijan Tito Marošević)
Sykyn
Víťan
Pinďa
Luke
Brambo

 

KSK Zlín
Ondra
Petry
Luke
Váňa
Marley

Hlášení velitele 1. čety roty D 24. pěšího praporu Chorvatské rady obrany z 30.8.

 
Situační zpráva:
Velení čety dostalo rozkaz připravit se na obranu proti předpokládanému útoku srbských jednotek z Vizovaru. Ke splnění rozkazu měla pomoct potencionální dohoda s ARBiH, která by zajistila spolupráci s bosensko-muslimskými vládními jednotkami, operujícími v oblasti. K dosažení tohoto cíle byl na frontu vyslán delegát M. T. Marošević.
 
Průběh akce:
Jádro jednotky se přesunulo do pozic dne 29.8., kvůli logistickým problémům se tak ovšem stalo až k večeru a budování pozic tedy probíhalo jen krátkou dobu.
Shromáždění ostatních částí jednotky proběhlo ráno 30.8., ovšem opět se zpožděním, proto byl začátek akce odložen o půl hodiny z 0900 na 0930.
Velení čety zůstalo zachováno, jejím velitelem zůstal poručík Ante Bregović, ochranku delegáta Maroševiće vedl Psycho, veliteli zbývajících dvou týmů byli Víťan (ATD) a Ondra (KSK).
Už v prvních okamžicích došlo ke kontaktu se Srby, kteří postoupili až k naší základně. Delegát se svou ochrankou základnu opustil a směřoval automaticky uzavřít dohodu s ARBiH podle bojového rozkazu. Dohoda s ARBiH byla uzavřena, veliteli obou frakcí později navzájem oficiálně potvrzena.
Byla porušena cca o 30 min později, kdy se družstvo ARBiH vydalo na misi s krycím názvem „Akce Zmrd,“ při které uneslo a zajalo naše VIP Maroševiće.
Velení čety rozhodlo o záchranné, resp. trestné operaci, jejímž cílem měl být zodpovědný důstojník ARBiH, poručík Jafar Stavelić. Četa HVO provedla útok na základnu ARBiH, kterou vyčistila. Vzápětí došlo ke kontaktu s Arkanovými tygry, několik jich bylo zabito, velitel čety byl zraněn a zajat. Při útěku byl pak zastřelen. Síly HVO byly vytlačeny ze sektoru bosňácké základny přesilou srbských dobrovolníků.
Marošević byl zajat Srby, následně na jejich základně vyslýchán, mučen a popraven.
Aktivita HVO se od této doby soustředila především na potlačování bosňáckých zájmů v oblasti, srbské jednotky operovaly v podobném duchu a velení čety přistoupilo na dohodu o příměří s SDG, která zabrala strategické body v terénu a vyčkávala.
Zatímco Srbové drželi tři ze strategických bodů, HVO dva, přičemž jeden z nich cca 5 min před koncem vybojovala ARBiH.
 
Zhodnocení:
Rozkaz ubránit strategické body v terénu a získat na svou stranu podporu jednotek ARBiH, operujících v oblasti, byl zmařen zradou velení ARBiH, která se zmocnila klíčového VIP M. T. Maroševiće a předala jej výměnou za padělek bojového rozkazu s SDG. Jako odpověď na porušení dohody byla započata bojová činnost proti jednotkám ARBiH, později bylo uzavřeno příměří s SDG a probíhala jen sporadická bojová činnost. I přes snahu nebyla HVO schopna udržet více než jeden bod v terénu, nezdařila se ani likvidace VIP Arkana na srbské straně. Ke kreditu HVO lze ovšem přičíst, že jako jediná ze zúčastněných stran se nesnížila k porušení Ženevských konvencí a diplomatických dohod.
Zároveň velení Chorvatských obranných sil podává žalobu k mezinárodnímu tribunálu pro válečné zločiny na Ž. Ražnatoviće (Arkana) za mučení a popravy válečných zajatců a obzvláště člena chorvatské delegace M. T. Maroševiće a vypisuje odměnu na hlavu poručíka J. Staveliće (ARBiH) za zradu, které se dopustil na chorvatském lidu.

Rota D, bránící předměstí Vizovaru, ztratila cca 100 mužů, je nutné její opětovné přeskupení a obnovení, než bude moci opět zasáhnout do boje. Příchod chorvatských posil už zastihl předměstí Vizovaru v moci srbských jednotek, zbytky vojáků HVO se stáhly z oblasti kolemšesté hodiny odpolední.

 Podepsán: por. Ante Bregović, velitel 1./D-24.PP HVO