Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regnum Irae: OPORD - HVO

28. 8. 2008

 BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)

 1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz pro I. četu roty D 24. pěšího praporu
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 30.8.2008, 0900 - 1700
1.4. organizace jednotek - výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
1. četa roty D 24. pěšího praporu HVO
·        KAS Vizovice
·        ATD
·        KSK Zlín
 
2. POČASÍ
 
2.1.předpověď počasí na dobu plnění úkolu
polojasno až zataženo, bez srážek
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: rozednění 0440, východ 0515, západ 1850, soumrak 1924
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (nov, bez měsíce)
2.4. teploty (přes den cca 20°C)
2.5. směr a rychlost větru (Z/SZ 5m/s, v lese bezvětří)
 
3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
 
3.1. seznámení s prostorem činnosti
viz. Příloha 2.
Cílový prostor se rozkládá v okolí vrcholu Brizka (409 m n. m.) mezi obcemi Vizovar a Slušovar, jeho rozměry jsou cca 500x500m.
 
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečná a jinak důležitá místa.
- vrchol Brizka (409 m n. m.)
- údolí Čamínského potoka
 
3.3. Závěr topografických informací:
 
3.3.1. vedení palby a viditelnost (v lese 15-50m)
3.3.2. povrch a vegetace (smíšený les, křoviny, zelená vegetace)
3.3.3. překážky a zátarasy
3.3.4. klíčové oblasti – vrchol Brizka
3.3.5 komunikace a cesty – lesní nezpevněné komunikace
 
4. SITUACE
Jednotky HVO se připravují na obranu pozic, získaných během ofenzívy směr Vizovar v posledních týdnech. Je očekáván útok srbských vojsk, která jsou situována ve Vizovaru pro přezbrojení a přeskupení. Začátek útoku se očekává v ranních či dopoledních hodinách dne 30.8. Jednotky HVO budují pozice a připravují se na získání času pro příchod posil, které mohou být dostupné až 8 hodin po vyhlášení poplachu.
V oblasti operují i jednotky ARBiH, které dosud do bojů nezasáhly. Pravděpodobně se bude jednat o dobře připravené bojovníky, bojující na vlastní půdě a tedy s dobrou znalostí terénu.
 
4.1. NEPŘÍTEL
4.1.1. kdo
- jednotky Srbské dobrovolnické gardy, pravděpodobně síla menší čety
4.1.2. co
- připravují se na protiútok
- nejpravděpodobnější činnost: průzkum bojem
- nejnebezpečnější činnost: útoky na základny, atentáty na VIP
4.1.3. kde
- ??
 
4.2. NEUTRÁLNÍ SÍLY
4.2.1. kdo
- jednotka ARBiH, pravděpodobně síla konvenčního družstva
4.2.2. co
- brání své zájmy v oblasti, specifika jejich úkolu nejsou známa
- nejpravděpodobnější činnost: průzkum, diverzní činnost, útok na srbské VIP
- nejnebezpečnější činnost: porušení dohod, znepřátelení se vlastním silám, útok na vlastní VIP
 
4.3. VLASTNÍ SÍLY
 
4.3.1. úkol jednotky o úroveň výš
Rota D zaujala ve čtvrtek 28.8. pozice na SZ od Vizovaru, vybuduje dle možností obranu a připraví se na protiútok srbských vojsk, která se přezbrojují ve Vizovaru. Úkolem je navázat spojení s ARBiH a pokusit se pomocí diplomata M. T. Maroševiće, přítomného v oblasti, dohodnout spojenectví proti s Bosňáky. Tato spolupráce by měla zajistit rotě D, jakožto i ostatním jednotkám HVO, operujícím v oblasti, dostatečnou bojovou podporu pro odražení srbské agrese.
 
4.3.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
1. četa operuje samostatně, činnost ostatních částí roty D nemají vliv na dění v operačním prostoru 1. čety, není dostupná žádná záloha ani podpora. Posily mohou dorazit cca 8 hodin po vyhlášení poplachu.
 
4.3.3. případné připojené či vyčleněné síly
Matrijan Tito Matošević (VIP) a jeho osobní ochranka.
 
5. ÚKOL (vlastní jednotka)
I. četa zaujme pozice v okolí vrcholu Brizka, kde vybuduje dle možností hlavní základnu a obranné linie, pokusí se o navázání spojení s velením tamější jednotky ARBiH za pomoci diplomata M. T. Maroševiće. V případě kontaktu se Srby bude provádět ústupový boj na liniích a úpornou obranu v místě hlavní základny.
Dalším klíčovým úkolem je navázat vztahy s ARBiH a ochránit M. T. Maroševiće. Po navázání kontaktu s ARBiH je úkolem doprovodit Maroševiće na její základnu, kde mu bude umožněno vyměnit informace a domluvit se s Bosňáky. Aby byla dohoda platná, musí Marošević strávit na základně ARBiH alespoň 30 minut.
Podle možností se bude HVO soustředit na získání a držení cílových bodů v terénu.
 
6. PROVEDENÍ
 
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky do detailů
1. četa se od 28.8. začne opevňovat poblíž vrcholu Brizka, kde zbuduje jednu hlavní základnu a podle možností obranné linie kolem ní. Strategickou roli zde bude hrát umístění kulometů a odstřelovačů a kvalita maskování a opevnění pozic.
Po vyhlášení kontaktu s bosensko-muslimskými jednotkami bude učiněn pokus o spojení vysláním delegace v čele s M. T. Maroševićem, chráněného osobní ochrankou, vyčleněnou z 1. čety. Tato delegace bude mít za úkol vyměnit s představiteli ARBiH strategické informace, které mohou mít zásadní vliv na průběh celého střetu.
Pomocí výpadů do prostoru před liniemi se pokusí získat a udržet další ze strategických bodů v terénu.
 
Manévr: dle obvyklých postupů
Palba: křížová, na krátkou vzdálenost, ze zálohy či léčky, využití odstřelovačů a maskování
 
6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Ochranka M. T. Maroševiće bude mít za úkol převést diplomata (VIP) územím nikoho na základnu ARBiH, kde proběhne vyjednávání a předání dokumentů.
 
6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
---
 
6.4. Sladění činnosti
 
6.4.1. časový plán
- 0800 – 0830: nástup a bojové rozdělení
- 0830 – 0900: odchod na pozice a začátek pohotovosti
- 0900 – 1700: bojová pohotovost
- 1700 – 1800: společný debriefing
- 1800 – dál: odchod nebo volná zábava
 
6.4.2. informace o spřátelených silách
V dané době v oblasti neoperují žádné spřátelené jednotky
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
- identifikace pomocí hesla
 
6.4.4. pravidla pro boj
Pravidla standardní.
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 
Specifika akce:
 
Kritéria úspěchu
- na vyhodnocení boje bude mít za HVO vliv (dle priorit):
1.      doba držení strategických pozic
2.      počet strategických pozic v držení na konci
3.      likvidace Arkana (srbské VIP)
4.      přežití M. T. Maroševiće (vlastní VIP)
5.      navázání spojenectví s ARBiH
6.      počet zabitých Srbů celkem
 
Pozn: Některé z bodů mohou být (a logicky pravděpodobně jsou) zároveň cíli některých dalších bojujících stran. U těchto pak nehraje roli, která ze stran úkol splnila. Jediné úkoly, které se vztahují vždy na konkrétní frakci jsou ty, týkají se držení strategických bodů.
 
Speciální postavy a jejich specifika
 
VIP
VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní. Každá frakce má jednu VIP postavu.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.
VIP postavy jsou povinny trávit většinu času na základně nebo v jejím bezprostředním okolí.
 
Velitelé
Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu. V případě svého vyřazení se velitel odebere na mrtvoliště a odtud může okamžitě (nečeká na mrtvolišti na uplynutí respawnu) vrátit na hlavní základnu své frakce. Zde může vykonávat veškeré funkce s jediným omezením: nesmí použít zbraň do uplynutí času svého respawnu. Během této doby může být nepřítelem buď  zajat nebo znovu vyřazen. V případě nového vyřazení odchází na mrtvoliště a může se na základnu vrátit opět podle stejných podmínek. Pro velitele platí – podobně jako pro řadové bojovníky – povinnost zůstat 5 minut po zranění na místě a čekat na ošetření zdravotníkem.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.

Dobývání strategických bodů

- strategické body v terénu budou označeny páskou nebo vlajkou – u nich bude umístěn papír s tužkou
- strategický bod je dobyt tehdy, když je na papír dopsán záznam, kde je uveden název frakce (SDG, HVO, ARBiH), přezdívka bojovníka a čas získání a vyvěšena vlajka příslušné frakce (vyměněna za vlajku minulého držitele)
- velitel frakce po zjištění o dobytí bodu pošle SMS z mobilního telefonu na centrálu, kde bude uveden název frakce, číslo dobytého stanoviště a čas odeslání SMS pro přesné zpětné vyhodnocení; pro kontrolu je doporučeno vést na základně velitelský deník se zapsanými časy dobytí stanovišť
- čas držení strategického bodu se počítá až od doby, kdy velitel frakce pošle SMS, nikoliv od doby dobytí bodu vojáky v poli. Oba časy budou evidovány a podle rozdílu v časech v terénu a na základně bude vyhodnocena schopnost komunikace uvnitř jednotlivých frakcí (fronta – štáb a zpět).
 
Použití zdravotníků
- max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí. V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté okamžitě vrátí. Může jej rovněž prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajat může být i zraněný bojovník, pokud:
            - není už obvázán (už byl během tohoto respawnu jednou zraněn)
- bude do 5 minut od zranění ošetřen zdravotníkem
 
Výslech
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce
            - polohu základnen
            - otázky týkající se taktiky a strategie

 

Mučení

Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout. Bude dále upřesněno na místě srazu po dohodě s veliteli.
 
6.4.5. pravidla chování v terénu
- nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
- pyrotechnika zakázána (s výjimkou výslovného povolení organizátora)
- Bojová pohotovost začíná v 0900. Od této chvíle jsou všichni zúčastnění bez výjimek povinni nosit ochranné brýle až do ukončení bojové pohotovosti organizátorem.
 
6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
- s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá
 
6.4.7. plán přesunu
- bude upřesněna na briefingu velitelů týmů
 
7. ZABEZPEČENÍ - logistika   
 
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
            7.2.1. strava
            - vlastní
            7.2.2. munice
            - vlastní
            - munice není omezena
            7.2.3. zbraně
            - vlastní
            - velení čety dodá omezený počet kusů
            7.2.4. zdravotnický materiál
            - vlastní
- omezené zásoby zajistí velení čety
            7.2.5.doprava
            - vlastní
            7.2.6.praní a koupání (hygiena)
            - Vizovice (2 km)
            7.2.7. údržba
            - údržbu a opravu zajistí velení čety
 
8. VELENÍ A SPOJENÍ
 
8.1. velení
1-D/24.PP – velitel Edems
Ochranka VIP – velitel Psycho
 
8.2. spojení:
            8.2.1. metody spojení
            - radiostanice PMR
            - spojky pohotovostně a pro komunikaci s ARBiH
            8.2.2. plán spojení
            - volací znaky:
                        - velitel čety Lemur
                        - 1. družstvo Liška
                        - 2. družstvo Jezevec
            8.2.3. jiné signály
            - pro kontakt s ARBiH -
            8.2.4. signály (kódy)
            - kódované spojení nepoužívat
            8.2.5. heslo
            N/A
            8.2.6. číselné heslo
            N/A
            8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
            - zvolání „Hrvati!“
 
9. PŘÍLOHY
Příloha 1: VIP
Příloha 2: Mapa prostoru
Příloha 3: plakát Regnum Irae